Kouvolan vanhan hautausmaan laajentaminen mahdollista kaavamuutoksella

11.9.2017 15:29
Kuva: Harri Teitto
Kouvolan tekninen lautakunta käsittelee Hinkismäen asemakaavan muutosta huomenna tiistaina. Arkistokuva Kouvolan vanhalta hautausmaalta on marraskuulta 2013.
Kouvolan tekninen lautakunta käsittelee Hinkismäen asemakaavan muutosta huomenna tiistaina. Arkistokuva Kouvolan vanhalta hautausmaalta on marraskuulta 2013.

Hinkismäen asemakaavan muutos mahdollistaa Kouvolan vanhan hautausmaan laajentamisen.

Suunnittelualue käsittää Kasarminmäellä sijaitsevan Hinkismäen virkistysalueen, Hinkismäen voimalaitoksen alueen sekä Kouvolan vanhan hautausmaan ja siihen liittyvät katualueet. Alueen laajuus on noin 31 hehtaaria.

Kaavahankkeen tavoitteena on, että alueen maankäyttö vastaa oikeusvaikutteista Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari-osayleiskaavan maankäyttöä.

Alueiden maankäytön kehittämisen lisäksi kaavamuutoksella tutkitaan kaupunkialueelta tulevien aurauslumien säilytyslumien tuomista Puolustusvoimien entiselle harjoitusalueelle.

Asemakaavan muutos tuli vireille viime vuonna kaupungin aloitteesta. Muutos on tämän vuoden kaavoituskatsauksen työohjelmakohteissa.

Asia on huomenna tiistaina teknisen lautakunnan käsittelyssä.

Janne Rönkkö