Inkeroisten kartonkitehtaan työntekijän maksa repesi — syyttäjä vaatii yhtiölle 100 000 euron yhteisösakkoa

13.9.2017 12:00 | Päivitetty: 13.9.2017 15:37
Kuva: Harri Teitto
Syyttäjä vaatii Stora Enson Inkeroisten kartonkitehtaalle 100 000 euron yhteisösakkoa työturvallisuusrikoksesta.
Syyttäjä vaatii Stora Enson Inkeroisten kartonkitehtaalle 100 000 euron yhteisösakkoa työturvallisuusrikoksesta.

Stora Enson Inkeroisten tehdasta, tehtaanjohtajaa ja kahta esimiestä syytetään työturvallisuusrikoksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Törkeän vammantuottamisen vaihtoehtoinen rangaistusvaatimus on vaaran aiheuttaminen.

Haastehakemuksen mukaan tehdas on tuomittava vähintään 100 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiö on tuomittava yhteisösakkoon siinäkin tapauksessa, ettei rikoksentekijää katsota selvitetyksi tai tekijää ei tuomita.

Lisäksi syyttäjä vaatii tehtaanjohtajalle ja kahdelle esimiehelle vähintään 40:tä päiväsakkoa. Syyttäjän mukaan he ovat tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttaneet työntekijöille vakavan hengen ja terveyden vaaran. Syyttäjä jatkaa, että he ovat laiminlyöneet kartonkitehtaan siltarakenteiden kunnossapidon.

Vuoden 2015 toukokuussa kartonkitehtaalla työnjohtajana työskennellyt oli mennyt inventoimaan hylkyrullavarastoa. Varastossa hän oli lähtenyt ylittämään 2,6 metriä syvää keräyspaperikuilua, kun kulkusillan ritilä petti ja hän putosi kuiluun.

Työnjohtaja oli loukkaantunut vakavasti saaden muun muassa maksarepeämän.

Kuilussa oli ollut ainakin puoli metriä vettä. Syyttäjän mukaan pudonnut olisi voinut myös hukkua.

Työntekijät ovat käyttäneet kulkusiltaa työtehtävissä. Siltarakenne on ollut vuosikymmeniä vanha, syöpynyt ja ruosteinen. Sillassa on ollut kiinni repaleista varoitusteippiä, mutta pääsyä sillalle ei ole estetty.

Haastehakemuksen mukaan syytetyt eivät ole tienneet sillan ilmeisestä korjaustarpeesta. He eivät ole estäneet tapaturmaa, koska työpaikalla ei ole järjestelmällistä vaarojen tunnistamis-, arviointi- ja tarkkailujärjestelmää.

Haastehakemuksessa todetaan, että tehtaanjohtajan olisi ollut vastuussa järjestelmän organisoinnista. Tuotannosta vastaavat esimiehet eivät olleet tarkkailleet asianmukaisesti tilojen turvallisuutta tai huolehtineet niiden kunnossapidosta.

Haastehakemuksen mukaan mukaan syytettynä olevat tehtaanjohtaja ja kaksi esimiestä, jotka käyttävät yhtiössä tosiasiallista päätösvaltaa, ovat rikkoneet työturvallisuusmääräyksiä. He ovat sallineet työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen ja laiminlyöneet työturvallisuusmääräysten noudattamisen valvomisen.

Syytteen mukaan Stora Enso Inkeroisten kartonkitehtaassa ei ole selvitetty ja tunnistettu työtilasta ja -ympäristöstä aiheutuvia haitta- ja vaaratekijöitä riittävän hyvin. Tehtaalla ei ole ryhdytty vaaran tai haitan poistamiseksi tarvittaviin välittömiin toimenpiteisiin.

Oikeusistunto alkoi tänään keskiviikkona Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Istunto jatkuu torstaina ja perjantaina.

Juttua päivitetty kello 15.27: Aiemmin jutussa todettiin, että syyttyinä ovat tuotannosta vastaavat henkilöt.  Tekstiä on siltä osin tarkennettu, eli syytettynä on tehtaan kaksi esimiestä.

Satumiia Masalin