Tela hyväksyi Hinkismäen kaavamuutoksen — muutos mahdollistaa Kouvolan vanhan hautausmaan laajentamisen

13.9.2017 11:40
Kuva: Katja Juurikko
Kouvolan vanhalla hautausmaalla on muun muassa muistolehto.
Kouvolan vanhalla hautausmaalla on muun muassa muistolehto.

Tekninen lautakunta hyväksyi tiistaisessa kokouksessaan Hinkismäen asemakaavan muutosehdotuksen.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Kouvolan vanhan hautausmaan laajentamisen.

Lautakunta asettaa kaavan 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Jos kaavasta ei jätetä muistutuksia eikä siihen tehdä merkittäviä muutoksia, lautakunta esittää kaavaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Suunnittelualue käsittää Kasarminmäellä sijaitsevan Hinkismäen virkistysalueen, Hinkismäen voimalaitoksen alueen sekä Kouvolan vanhan hautausmaan ja siihen liittyvät katualueet. Alueen laajuus on noin 31 hehtaaria.

Kaavahankkeen tavoitteena on, että alueen maankäyttö vastaa oikeusvaikutteista Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari-osayleiskaavan maankäyttöä.

Janne Rönkkö