Pohjois-Kymen Kalevalaisten vuosikokous 21.2.2017

19.3.2017 4:00
Kuva: Marja-Terttu Virtanen
Osmansolmun saaja Päivi Salenious vasemmalla kalevalaisten sisarten seurassa.
Osmansolmun saaja Päivi Salenious vasemmalla kalevalaisten sisarten seurassa.

Pohjois-Kymen Kalevalaiset ry. kuuluu Kalevalaisten Naisten Liittoon, joka on poliittisesti sitoutumaton perinne- ja kulttuurijärjestö. Liittoon kuuluu 58 yhdistystä Suomesta ja neljä Ruotsista. Kalevalaiset Naiset tekee yhteistyötä omistamansa Kalevala Korun kanssa.

Pohjois-Kymen Kalevalaisten vuosikokous pidettiin 21.2.2017. Puheenjohtajana jatkaa Tuula Rikala, joka on myös Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksen jäsen. Muut hallituksen jäsenet ovat Onneli Wäck varapuheenjohtaja, Riitta Jääskeläinen Marja-Terttu Virtanen, Maj-Lis Merivirta, Betty Puholainen, Liisa Taavitsainen, Sirkka-Liisa Pitkänen.

Vuosikokous kutsui yhdistyksen kunniajäseneksi Anna-Liisa Vainion.

Kalevalaisten Naisten Liiton tämän vuoden teema on Muinaispuvusta Marimekkoon. Jäsenillat järjestetään joka kuukauden viimeisenä tiistaina klo 18 Kuusankosken seurakuntatalon kahviossa Valtakatu 43. Tavoitteemme on koota yhteen henkilöitä, jotka toimivat suomalaiskansallisen kulttuurin ja perinteen vaalijoina ja soveltavat niitä nykykulttuuriin. Kiinnostuksen kohteina ovat Kalevala ja kalevalainen runous, muistitieto, tapa- ja esinekulttuuri, nykyperinne sekä kansallis- ja muinaispuvut. Vuoden 2017 alussa yhdistyksessä oli 57 jäsentä, joiden kotipaikka on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. Pohjois-Kymen Kalevalaisten nettisivujen osoite on www.pohjoiskymenkalevalaiset.fi.

Vuoden 2017 teeman mukaisesti yhdistys järjestää retkiä ja tapahtumia toimintavuoden aikana.

Kalevalan päivänä 28.2.2017 Kalevalaisten Naisten Liitto myönsi Elsa Vuorjoen rahaston Osmansolmun Päivi Saleniukselle. Päivi on ollut yhdistyksemme pitkäaikainen sihteeri, hän on ollut uudistamassa yhdistyksemme sääntöjä sekä luomassa yhdistyksemme nettisivut. Hän on aktiivisesti sitoutunut toimintaamme ja ollut järjestämässä erilaisia tapahtumia monipuolisella osaamisellaan.

Osmansolmu on ikiaikainen onnea tuottava merkki, jonka Kalevalaisten Naisten Liitto myöntää ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen hyväksi.