Painopistesuunnalla erikoisosaamista

15.4.2017 4:00

Kymen läänin Maanpuolustusyhdistys piti kokouksensa tiistaina 11. huhtikuuta 2017 Kouvolassa Haanojan Palvelukeskuksen tiloissa.

Ennen kokousta Utin jääkärirykmentin komentaja eversti Ali Mättölä esitelmöi aiheenaan ”Utin jääkärirykmentti tänään”. Esitelmän aikana selvisi, että Utissa koulutetaan sotilaita ennalta arvaamattomiin tilanteisiin. Erikoisjääkäreiden koulutus on huippuunsa vietyä osaamista. Koulutettavat ovat ammattisotilaita, jotka voivat tehdä sopimuksen viiden vuoden jaksoina korkeintaan kolme kertaa, eli 15 vuodeksi. Sen jälkeen ikä alkaa haitata toimintaa. Sopimuksen päätyttyä on mahdollisuus kouluttautua uuteen ammattiin tai toimia puolustusvoimissa eri aloilla. Varsin seikkaperäinen esitelmä kysymyksineen ja vastauksineen oli reilun oppitunnin mittainen. Kiitokseksi esitelmästä ev Mättölä sai yhdistyksen standaarin.

Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen hallitukseen puheenjohtajaksi lääkintöneuvos Kari Soininen (Kouvola) ja jäseniksi Paavo Aho (Koria), Kai Holmberg (Kotka), Kaarlo Luotola (Lappeenranta), Paavo Mikkonen (Myllykoski), Jaakko Permi (Taipalsaari), Pekka Reponen (Anjala) ja Pekka Tynkkynen (Kouvola). Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi nimettiin Osmo Siira, jonka varalla on Vesa Valtonen — molemmat Kouvolasta.

Yhdistyksen jäsenmäärä on hieman yli 300 maanpuolustuksellista ihmistä, joista naisia on noin 60. Jäseneksi hyväksytään alueellisen tai valtakunnallisen maanpuolustuskurssin suorittanut henkilö.

Järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Paavo Aho ja sihteeri-/taloudenhoitajaksi Paavo Mikkonen.