Kouvolan Sanomien tilausehdot

Kaakon Viestintä Oy:n (y-tunnus 2628727-3, PL 40, 45101 Kouvola, jäljempänä Kaakon Viestintä) kustantama Kouvolan Sanomat -sanomalehti (jäljempänä KS) koostuu KS-kantalehdestä sekä julkaisupäiven mukaan vaihtelevista liitteistä. Lisäksi KS voi sisältää mm. erilaisia kaupallisia liitteitä. Tarkempia tietoja KS:sta ja siihen kulloinkin kuuluvista liitteistä saa Kouvolan Sanomien asiakaspalvelusta.

KS-kantalehti ilmestyy pääsääntöisesti seitsemänä päivänä viikossa tiettyjä erikoispyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. KS:lla tarkoitetaan näissä tilausehdoissa sekä KS-kantalehteä eri tilausmuotoineen, että sen kanssa samaan aikaan painettuja liitteitä. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin KS-tilauksiin.

Tilausehdot

1. Tilausmuodot
KS-tilauksen voi tehdä jatkuvana kestotilauksena tai määräaikaisena. Kestotilaus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Määräaikainen tilaus on voimassa määräajan, eikä sitä voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.
KS on mahdollista tilata viikon jokaiselle päivälle (7-päiväinen tilaus), maanantaista perjantaihin (ma-pe tilaus), perjantaista sunnuntaihin (pe-su tilaus) tai lauantaista sunnuntaihin (la-su tilaus).
Kestotilaus (jatkuva tilaus) on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4, 3, 2 tai 1 kuukautta; 1 kk:n laskutusjakso on mahdollinen vain suoramaksun tai e-laskun valinneilla tilaajilla). Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat hyvissä ajoin ennen seuraavaa alkavaa laskutusjaksoa.
Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan / maksetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksensa pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä KS asiakaspalveluun.
Näytetilaukset ovat voimassa määräajan, ja niihin sovelletaan määräaikaisen tilauksen ehtoja. Tilaaja ei voi kuitenkaan pidentää määräaikaisen näytetilauksen pituutta.
Opiskelijatilaus: Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassa olevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisesta normaalihintaisesta yhdistelmätilauksesta (painettu lehti + digi). Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on omassa taloudessa asuva päätoiminen opiskelija, eikä talouteen kuulu ansiotyössä olevia henkilöitä. Opiskelijatilaus tehdään pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle. Opiskelijatilaukseen ei ole oikeutettu aikuiskoulutuskeskuksessa tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa opiskeleva henkilö. Opiskelijatilausoikeus varmennetaan täyttämällä tilauslomakkeeseen oppilaitoksen nimi ja opiskelijakortin numero tai www-tilauksissa täyttämällä vastaavat tietokentät. Opiskelijan opiskelujen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. Opiskelijatilauksen maksimipituus on kuusi (6) vuotta. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan kesto- ja määräaikaistilauksen ehtoja.

Kouvolan Sanomien verkkopalvelun tilauksissa sekä yhdistelmätilauksissa (printti + digi) sovelletaan verkon osalta myös verkkopalvelun käyttöehtoja.
Kouvolan Sanomilla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.
Ulkomaan tilauksiin lisätään voimassa oleva postimaksu.
2. Tilausten alkamisaika

KS-tilaukset voidaan aloittaa mistä päivästä tahansa. Arkena ennen klo 15.30 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty tilaus seuraavana tiistaina.

3. Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää KS-tilauksensa jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta KS:n asiakaspalveluun. Arkena ennen klo 15.30 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavana tiistaina.
Tilapäinen jakelunkeskeytys. Kestotilauksen lyhin tilapäinen jakelunkeskeytysaika on jokapäiväisellä tilauksella 3 pv, ma-pe tilauksella 5 pv, pe-su tilauksella 3 pv ja la-su tilauksella 2 pv. Määräaikaisella tilauksella lyhin tilapäinen jakelunkeskeytysaika on jokapäiväisellä tilauksella 7 pv, ma-pe tilauksella 5 pv, pe-su tilauksella 3 pv ja la-su tilauksella 2 pv.
Kestotilauksen vähintään viikon pituiset tilapäiset jakelunkeskeytykset siirtävät tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla. Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen maksimiaika on kuusi (6) kk, jonka jälkeen tilaus lähtee automaattisesti jakeluun. Maksamattomia tilauksia voi keskeyttää enintään yhdellä (1) kuukaudella. Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.
Tilapäinen osoitteenmuutos. Kestotilauksen tilapäisen osoitteenmuutoksen minimiaika on jokapäiväisellä tilauksella 3 pv, ma-pe tilauksella 5 pv, pe-su tilauksella 3 pv ja la-su tilauksella 2 pv.
Määräaikaisilla tilauksilla tilapäisen osoitteenmuutoksen minimiaika on jokapäiväisellä tilauksella 7 pv, ma-pe tilauksella 5 pv, pe-su tilauksella 3 pv ja la-su tilauksella 2 pv.
Tilapäiset osoitteensiirrot ovat mahdollisia vain kotimaassa.

4. Tilauksen laskutusjakson muuttaminen

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa kestotilauksen laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä KS:n asiakaspalveluun vähintään viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.
Mikäli tilaaja haluaa muuttaa tilauksensa laskutusjaksoa edellä mainittua myöhemmin, veloitetaan laskutusjakson muutoksesta kulloinkin voimassaolevasta hinnastosta ilmenevä käsittelymaksu.
Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa, eikä laskutusjaksoa voi muuttaa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä Kouvolan Sanomien asiakaspalveluun.

5. Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa kestotilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Tilaus päättyy irtisanomisajan kuluttua ja Kouvolan Sanomat palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä irtisanomisajan jälkeen edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa, ja että tilaaja ilmoittaa Kouvolan Sanomille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.
Mikäli tilaaja haluaa päättää kestotilauksensa edellä mainittua irtisanomisaikaa noudattamatta, lehden tilaus päättyy kolmen (3) päivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta. Kesken tilausjakson irtisanotuista tilauksista veloitetaan 10 euron käsittelymaksun lisäksi normaalihinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mahdolliset tilauksen kampanjaedut eivät ole voimassa, mikäli tilaus irtisanotaan kesken tlausjakson.
Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Tilaaja voi kuitenkin milloin tahansa siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä Kouvolan Sanomien asiakaspalveluun ja irtisanoa tilauksen edellä mainituin tavoin.

6. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä myös Kouvolan Sanomien verkkosivuilla osoitteessa kouvolansanomat.fi/asiakaspalvelu ja Kouvolan Sanomien asiakaspalvelussa. Kouvolan Sanomilla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan KS:ssä, KS:n verkkopalvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtaja ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta KS:n asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksista, viranomaismääräyksistä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.
Vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- tai aikakauslehtien verokanta on 1.1.2013 lähtien 10 % ja KS Digilehden 24%.

7. Vastuu Kouvolan Sanomien toimittamisesta ja painojäljestä

KS pyritään päälevikkialueen varhaisjakelualueella jakamaan ilmestymispäivänä arkisin klo 6.30, lauantaisin klo 7.00 ja pyhäpäivinä klo 7.00  mennessä. Jakelussa voi olla paikallisia sekä mm. säätilasta aiheutuvia eroavaisuuksia ja poikkeuksia. Jakelu suoritetaan paikallisesti sovitun palvelutason mukaisesti. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja nimien sekä osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Mikäli KS jää lehdestä johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä KS:sta Kouvolan Sanomien jakeluhäiriönumeroon. Kouvolan Sanomien vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen KS:n toimittamiseen. Arkisin ennen klo 8.30 ja la-su klo 10.00 (Uudellamaalla klo 8.00) mennessä ilmoitetut puuttuvat lehdet varhaisjakelualueella pyritään toimittamaan saman päivän aikana. Toissijaisesti Kouvolan Sanomat pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä KS:ia vastaavalla määrällä. Kouvolan Sanomilla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta KS:n ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Kouvolan Sanomat edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai KS:n toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. KS toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Kouvolan Sanomat ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä KS:ista.
Kouvolan Sanomien painoksessa voi esiintyä poikkeamia painojäljessä. Kouvolan Sanomat ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

8. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus Kuluttajansuojalain (38/1978) mukaisesti, ilmoittamalla siitä Kouvolan Sanomien asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. Peruuttamisoikeus koskee ainoastaan tilanteita, joissa Kouvolan Sanomien myyjä on oma-aloitteisesti puhelimitse tarjonnut lehteä tilattavaksi.

9. Tietosuoja

Kouvolan Sanomat käsittelee tilaajan henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaan. Kouvolan Sanoman tilaajat ovat Länsi-Savo-konsernin asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Kouvolan Sanomilla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta konsernin lehtien asiakaspalveluun.

Rekisteriseloste

10. Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

KS-tilauksen tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna tai suoramaksuna. Verkossa tehty digilehden tilaus on lisäksi mahdollista maksaa verkossa seuraavien pankkien kautta: OP, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank, Säästöpankki, Tapiola, Aktia/Pop, S-pankki. Digilehden voi maksaa myös Visa tai Mastercard maksukorteilla.
Tilaajan tulee maksaa tilauksensa eräpäivään mennessä tai varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Kouvolan Sanomilla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilauslaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.
Viivästyneestä maksusta Kouvolan Sanomilla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Kouvolan Sanomat voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.
Kouvolan Sanomien tilausehdot 1.1.2016