Tilaustietoa

Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa jatkuvan tilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Tilaus päättyy irtisanomisajan kuluttua ja Kouvolan Sanomat palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä irtisanomisajan jälkeen edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa, ja että tilaaja ilmoittaa Kouvolan Sanomille määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

Mikäli tilaaja haluaa päättää jatkuvan tilauksensa edellä mainittua irtisanomisaikaa noudattamatta, lehden tilaus päättyy kolmen (3) päivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta. Kesken tilausjakson irtisanotuista tilauksista veloitetaan kulloinkin voimassaolevasta hinnastosta ilmenevän käsittelymaksun (10 euroa vuonna 2016) lisäksi normaalihinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehden tai käyttää Kouvolan Sanomien verkkopalvelua. Mahdolliset tilauksen kampanjaedut eivät ole voimassa, mikäli tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson.

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Tilaaja voi kuitenkin milloin tahansa siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä Kouvolan Sanomien asiakaspalveluun ja irtisanoa tilauksen edellä mainituin tavoin. 

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun, ks yhteystiedot alla.

Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain (38/1978) mukaisesti, ilmoittamalla siitä Kouvolan Sanomien asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Peruutuksen voi tehdä soittamalla asiakaspalveluumme. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. Peruuttamisoikeus koskee ainoastaan tilanteita, joissa Kouvolan Sanoman myyjä on oma-aloitteisesti puhelimitse tarjonnut lehteä tilattavaksi.

Maksuvaihtoehdot

KS-tilauksen tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna tai suoramaksuna.

Tilaajan tulee maksaa tilauksensa eräpäivään mennessä tai varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Kouvolan Sanomilla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilauslaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Viivästyneestä maksusta Kouvolan Sanomilla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Kouvolan Sanomat voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

Lehden toimittaminen 

Kouvolan Sanomat pyritään jakamaan päälevikkialueella ilmestymispäivänä. Levikkialueen ulkopuolelle lehdet jaetaan ilmestymistä seuraavana päivänä ja viikonlopun lehdet maanantaina.

Käytännesäännöt

Kouvolan Sanomat on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) etäkauppaa koskevia käytännesääntöjä, lue lisää osoitteesta www.asml.fi.

Peruutuslomake (pdf, 124,24 KB)