Mainos: ES-Isännöinti

Isännöinnin valinta on taloyhtiölle tärkeä päätös

Hyvästä isännöinnistä hyötyvät taloyhtiön hallitus, osakkaat ja vuokralaiset. Isännöinti tukee taloyhtiön arkea, auttaa suunnittelemaan tulevaa ja huolehtii kiinteistön ylläpidosta.

ES-Isännöinnin isännöitsijät Pentti Sommarberg, Seppo Huttunen ja Satu Laasonen sekä toimitusjohtaja Pasi Peltomäki ovat yhtä mieltä siitä, että isännöinti on taloyhtiöille merkittävä kumppani.

Mainos | ES-Isännöinti Oy:llä on noin 50 isännöitävää kohdetta Kouvolassa.

“Mielestäni isännöitsijän tärkein tehtävä on pitää huolta kiinteistöstä niin teknisesti kuin taloudellisesti kiinteistön arvo säilyttäen. Tässä hänen kumppaninaan ja esimiehenään toimii taloyhtiön hallitus“, ES-Isännöinnin toimitusjohtaja Pasi Peltomäki toteaa.

“Isännöinti on koko talon väen palvelemista. Olemme aina helposti tavoitettavissa”, isännöitsijä Satu Laasonen kuvailee.

Hänen kollegansa tekninen isännöitsijä Pentti Sommarberg jatkaa samoilla linjoilla.

“Isännöinti on saumatonta yhteistyötä hallituksen, osakkaiden ja asukkaiden kanssa”. Isännöitsijä Seppo Huttunen alleviivaa myös ammattilaisen merkitystä taloyhtiön arjessa.

“Hyvässä isännöinnissä on molemminpuolista luottamusta. Tuomme taloyhtiölle varmuutta huolehtimalla, että taloyhtiön päätökset täyttävät lain kirjaimen”.

Isännöinnin merkitys korostuu suurissa taloyhtiöissä

Ammattitaitoisen isännöinnin myötä pidetään huolta mm. kiinteistön kunnossapidosta, tekniikasta ja taloudesta.

“Toimeenpanemme hallituksen tekemiä päätöksiä ja pidämme sen tiimoilta kaikkia naruja käsissämme. Laajaa osaamista löytyy, sillä taloyhtiöllä on käytössään koko toimistomme tietotaito”, Seppo kuvailee.

Hyvän isännöinnin merkitys korostuu erityisesti silloin, kun taloyhtiö on suuri. ES-Isännöinti pystyy kuitenkin vastaamaan laajempiinkin tarpeisiin ketterästi.

“Meiltä saa kaikki isännöintipalvelut yhdestä paikasta isommallekin taloyhtiölle, ja lukuisten dokumenttien hallinta on sujuvaa. Pystymme huolehtimaan taloyhtiön kiinteistön kunnossapidosta kuntoarvion ja viisivuotisen PTS:n avulla, jolloin se ei jää kokonaan hallituksen harteille”, Pentti luonnehtii.

”Työnantajana huolehdimme siitä, että isännöitsijöillä on aikaa hoitaa työtehtävänsä. Tästä hyötyvät myös asiakkaana olevat taloyhtiöt”, Pasi korostaa.

ES-Isännöinti onkin saanut kiitosta tärkeiden asiakirjojen nopeasta toimituksesta.

“Isännöitsijäntodistuksia olemme tarvittaessa toimittaneet jopa saman vuorokauden aikana. Tästä on ollut suuri apu taloyhtiöille ja osakkaille, kun tärkeät asiakirjat eivät jää roikkumaan”, Satu kertoo.

Laaja osaaminen kehittyy arjessa jatkuvasti

ES-Isännöinnistä saa kattavasti palveluita saman katon alta. Näitä ovat mm. kilpailutukset ja taloyhtiön taloudesta huolehtiminen. Lisäksi huolehditaan kokonaisvaltaisesta asumismukavuudesta. ES-Isännöinnillä on kattava yhteistyöverkosto, jonka osaamisella täydennetään omaa vahvaa tekemistä.

ES-konsernilla on myös omia kiinteistöjä, joissa on vuokra- ja asumisoikeusasuntoja sekä palveluasumista. Näiden kiinteistöjen hoito ja huolto tuovat isännöitsijöille lisää käytännön oppeja.

“Tämä on isännöintipalvelujemme vahvuus, sillä omien kohteidemme kunnossapitokokemuksella kartutamme jatkuvasti tietotaitoamme”, Pentti kehuu.

Kesällä 2021 ES-konsernin omistukseen valmistuu uusi asumisoikeustalo.

“Uudiskohteiden myötä henkilökuntamme saa ensiarvoista tietoa ja kokemusta esimerkiksi siitä, miten nykyteknologiaa hyödynnetään mm. taloteknisissä järjestelmissä”, Pasi lisää.

Ihmiset ja asukkaat tekevät paljon

Isännöitsijät Satu, Pentti ja Seppo pitävät erityisesti siitä, ettei yksikään työpäivä ole samanlainen. Kolmikko kehuu työssään myös sitä, että töihin tulee joka päivä mielellään. Työnteossa parasta on onnistumiset haastavissakin asioissa ja itsensä kehittämisen mahdollisuus.

Kaikki kolme isännöitsijää kehuvat ES-Isännöinnin hyvää ilmapiiriä. Kollegat ovat aina tarvittaessa apuna, mikä omalta osaltaan varmistaa sen, että kaikki työt tehdään parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä jos mikä palvelee myös asiakkaana olevia taloyhtiöitä.

Ota yhteyttä!

Tarjouspyynnöt ja lisätiedot: Pasi Peltomäki p. 040 511 5725 pasi.peltomaki@es-laatuasunnot.fi

Arjen apuna: Toimisto p. 040 159 1592 toimisto@es-laatuasunnot.fi

es-laatuasunnot.fi/isannointi/