Lukijalta: Sijaisten rekrytointi Kymsotessa

Saimme lukea Kouvolan Sanomista 16.3., että Kymsote ulkoisti sijaisten rekrytoinnin 2019 Sarastia rekry ry:lle tarkoituksena säästää esimiestyön kustannuksia ja Kymsoten omille työntekijöille maksettavia ylityökorvauksia.

Säästöä näin toimimalla ei 2020 kuitenkaan saatu. On toki tärkeää saada riittävästi sijaisia ja vähentää siihen käytettyä työaikaa, joka esimiehiltä ja muulta henkilökunnalta on mennyt sijaisten hankkimiseen.

Kymsoten mukaan sijaiset pyritään hankkimaan ensisijaisesti omasta varahenkilöstöstä, sitten Sarastian kautta ja vasta viimeisenä vaihtoehtona on yksikön oman henkilöstön käyttäminen, vaikka omasta yksiköstä voisi löytyä työntekijöitä, jotka ovat halukkaita tekemään esimerkiksi aamuvuoron perään iltavuoron ylityönä.

Kiitos Tehyn ammattiosaston 404:n johtajalle Tarja Kanervalle ansiokkaasta kannanotosta Kouvolan Sanomissa Kymsoten tapaan hoitaa henkilöstöasioita liittyen sijaisten palkkaamiseen ja heidän kohteluunsa työnantajan toimesta. Kannanotossaan Tarja kirjoittaa, että työpaikoilla on tiedossa työntekijöitä, jotka tekisivät mielellään ekstravuoroja omassa yksikössään saaden siitä pienen ylityökorvauksen.

Tyrmistyneenä luin, se ei enää olekaan mahdollista, vaan oman yksikön työntekijä saattaa tehdä puuttuvan vuoron Sarastian kautta ilman ylityökorvausta. Tällä tavalla kierretään työehtosopimusten määräyksiä ja halpuutetaan pienipalkkaisten naisten työpanosta.

Tällaiseen ei pitäisi kenenkään itseään kunnioittavan työntekijän suostua. Nyt tulisi kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden tehdä joukolla päätös, että en suostu myymään vapaa-aikaani, osaamista ja ammattitaitoani alennuksella, vaan haluan siitä korvauksen, joka minulle työehtosopimuksen mukaan kuuluu.

Tehyn ja Superin tukea työntekijöille tarvitaan tässäkin, jotta työntekijöille avautuisi, millaisesta asiasta on kysymys ja mitä sen korjaamiseksi voidaan yhdessä tehdä.

Seuraavan kymmenen vuoden sisällä sosiaali- ja terveydenhuollosta on jäämässä eläkkeelle huomattava joukko osaavaa työvoimaa ja työnantajapuoli on huolissaan, mistä saadaan riittävästi työvoimaa jäävien tilalle. Kuulun jo itsekin tuohon eläkkeelle jäävien joukkoon.

Aito henkilökunnan arvostaminen ja sen näkyminen työntekijöiden kohtelemisessa, työoloissa ja palkkauksessa voisi olla yksi tärkeä tekijä, kuinka vetovoimaisena työntekijät alan kokevat.

Sairaanhoitaja, Kymsote

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Kommentoi