Lukijalta: Hulevesiverkoston rakentaminen Kuusankosken Rekolaan tarkoittaa räjäytystöitä ja kadun avaamista taas kerran – Ja mitä varten?

Viime syksynä saimme iloksemme tänne Kuusankosken Rekolan vanhaan osaan viemäri- ja vesijohtoverkoston saneeraajat. Se oli varmasti aiheellista, onhan alue rakennettu jo 60-luvun puolivälissä.

Samalla ollaan kuitenkin tekemässä niin sanottua hulevesiverkostoa.

Kaakkurinkuja, jonka varrella asun, on loivasti laskeutuva kadunpätkä kallioisten mäkien välissä. Sadevedet ja lumien sulamisvedet ovat tähän asti lirisseet iloisesti alamäkeen avo-ojissa. Ei tukkeumia, ei tulvavesiä. Tonteilta vedet ovat imeytyneet tai valuneeet lähimaastoon.

Nyt rakennetaan hulevesiverkosto vesi- ja viemäriputkistojen alapuolelle. Se tietää mittavia räjäytystöitä, kadun avaamista kolmannen kerran ja hulevesikaivojen rakentamista sinne tänne – jopa niin, että ainakin yksi sähkökaappi on jouduttu siirtämään. Ja mitä varten? Useat kujalaiset ovat hakeneet vapautusta hulesi- ja sen rakentamisen maksuista, koska ei ole mitään pelkoa siitä, että tonttien vedet sekoittuisivat viemärivesiin.

Vaikuttaa siltä, että insinöörit ovat pöytänsä ääressä piirrelleet viivoja ja ympyröitä aikansa kuluksi tutustumatta vähääkään tuon piirtelyn mahdollisiin seurauksiin. Seurauksena on lisäkuluja asukkaille ja kaupungille.

Risto Junninen

Kuusankoski

Kommentoi