Lukijalta: Marita Toikka korostaa lukijakirjoituksessa oikeuttaan kommentoida talokauppa-asiaa: ”Kun Vainio nostaa väitteitä toimieni lainmukaisuudesta, yleisön on tärkeää nähdä kokonaisuus”

Minulle on annettu mahdollisuus vastata Vesa Vainion Kouvolan Sanomiin lähettämään kirjeeseen ja totean sen osalta seuraavaa lähtökohtaisesti asian asianosaisena, en kaupunginjohtajana.

Olen tuonut Vesa Vainiolle esille, että pidän tärkeänä kaupungin kiinteistö- ja asunto-osakekannan ja niihin liittyvien sopimusten päivittämistä tilahallinnan osalta. Minun on vaikea muuten ottaa kantaa edellä mainittuihin sopimuksiin ja niiden luonteeseen ajalta ennen omaa virka-aikaani Kouvolassa. Tämä työ on käynnistetty tämän valtuustokauden alkupuolella, ja se on kaupungin etu.

Vesa Vainiolle on useamman kerran avattu, että hallintosäännössä säädetään sekä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden esteellisyysperiaatteista että asianosaisuudesta esimerkiksi kunnallisessa päätöksenteossa. Minä olen käsillä olevassa asiassa asianosainen. Vainio nostaa esille, että olen esteellisenä kirjoittanut hallituksen jäsenille asian pöydälle jättämisen jälkeen. Olen hallituksen jäsenille kirjoittanut ja asianosaisena minulla on siihen täysi oikeus. Tämä oikeus on myös varmistettu Kuntaliiton lakimieheltä. Pääsääntöisesti saamani viestit sähköpostini jälkeen kaupunginhallituksen jäseniltä olivat erittäin kannustavia asiassa.

Kaupunginhallitus tilasi Työterveyslaitoksen tekemään työhyvinvoinnistamme selvityksen ja toimenpide-esitykset. Tämän pohjalta kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginhallituksen pelisäännöt, joilla sisäistä toimintakulttuuria pyrittiin parantamaan. Siinä on myös edistytty. Tämän perusteella nostin huoleni Vesa Vainion käytöksestä esille kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, jonka tulisi puuttua pelisääntöjen mukaan epäasialliseen käytökseen. En ole vihjannut mihinkään motiiviin Vesa Vainion osalta, päinvastoin toivonut tässä olevan kyseessä pelkkä sattuma. Kun Vainio nostaa julkisuuteen väitteitä toimieni lainmukaisuudesta on – väitteen vakavuus huomioiden – yleisön tärkeää nähdä kokonaisuus Vainion toiminnasta, eikä vain lukea, että hän syyttää minua ”poikkeuksellisesta piittaamattomuudesta esteellisyyssäännöksiä kohtaan”.

Vainio on korostanut näkökulmaa, ”miltä asiat näyttävät”. Hän on ensin käsillä olevassa asiassa pyytänyt asian jättämistä pöydälle, kun ”ei ollut ehtinyt perehtyä asiaan”. Tämän jälkeen ongelmaksi on noussut esittelijän asema. Kun tämäkin todettiin kaupungin hallintosäännön ja lainsäädännön mukaiseksi, ja tämäkin ulkopuolista lakimiestä käyttäen, nousi seuraavaksi esille minun väitetty esteellisyyssäännösten rikkominen. Kukin voi tämän jälkeen tehdä johtopäätöksen tässä asiassa itse siitä, ”miltä asiat näyttävät”. Toimin itse hyvän hallinnon mukaisesti ja edellytän sitä myös niiltä, jotka toimivat osana työyhteisöäni ja kohtaavat henkilökuntaani. Se on myös minun velvollisuuteni.

Tärkeänä asiana itselleni huomioin, että kristillisdemokraattien valtuustoryhmä irtisanoutui Vesa Vainion toiminnasta tässä asiassa.

Vainio väittää minun pyrkivän johtamaan keskustelua muuhun kuin hänen väittämäänsä esteellisyysäännösten rikkomiseen. Itselläni on ylempi korkeakoulututkinto oikeustieteestä ja olen tehnyt syventävät opintoni valtiosääntöoikeudesta. Arvoltani olen varatuomari. Olen tältä pohjalta kokenut jo epäasialliseksi ”keskustelut” henkilön kanssa, joka Kuntalaki-teokseen viittaamalla väittelee kanssani eikä usko edes ulkopuolisten lakimiesten, tässä tapauksessa Kuntaliiton lakimiesten, lausuntoihin asiassa. Yleisellä tasolla totean tilanteen huolestuttavaksi, jos henkilö ei edes tajua, että ei tajua, mitä juridiikka on ja yksittäistä oikeustieteen kommentaariteoksen lausetta toistaen syyttää julkisesti virkamiestä lainsäännösten rikkomisesta.

Kyllä, suhtauduin mieheni kanssa Vainion käytökseen asiassa myös tunteella. Koti on perheellemme tärkeä asia, myös tunnetasolla. Ihmettelen, miltä arvopohjalta tällaista tunnetta ja asiaan suhtautumista voidaan vähätellä. Olemme asuneet pian neljä vuotta Kouvolassa. Tällä kiinteistökaupalla haimme pysyvää kotia Kouvolasta myös tämän virkatehtäväni jälkeen. Toki nykyinenkin kotimme Kouvolassa on myös varsin rakas.

Kokonaisuutena näen edelleen, että suurin osa kaupunginhallituksen jäseniä hyväksyi kiinteistökaupan ja on antanut perheelleni tuen asiassa. Olen ollut myös aidosti iloinen niistä onnitteluista, joita kuntalaiset ovat asian osalta meille lähettäneet.

Minulla ei ole julkisuudessa enempää lausuttavaa Vesa Vainion toiminnan johdosta tässä asiassa.

Marita Toikka

Lue myös: Kaupunginjohtajan vihjaus kostomotiivista loukkasi – ”Vihjaaminen on kunniaani syvästi loukkaavaa”

Lue myös: Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen Marita Toikan paritalokaupat – Vesa Vainio syyttää kaupunginjohtajaa piittaamattomuudesta, Toikan mukaan hän voi asianosaisena ottaa kantaa omaan asiaansa

Kommentoi