Lukijalta: Kaupunginjohtajan vihjaus kostomotiivista loukkasi – ”Vihjaaminen on kunniaani syvästi loukkaavaa”

Vastineena Kouvola Sanomissa 20.4.2021 olleeseen Marita Toikan kiinteistökauppaa koskeneeseen uutisointiin totean seuraavaa:

Suomalaisessa yhteiskunnassa on viime aikoina kiinnitetty enenevästi huomiota päätöksenteon rehtiyteen ja läpinäkyvyyteen, mikä luo toivoa hyvävelijärjestelmän purkautumisesta. Kaupunginjohtaja on itsekin minulle lähettämässään sähköpostiviestissä epäillyt, että kaupungin tilahallinnassa on ollut hyvävelisopimuksia.

Kun korkea viranhaltija on tekemässä taloudellisesti merkittävää sopimusta johtamansa organisaation kanssa, prosessin täytyy olla ehdottoman laillinen. Viimeaikaisen oikeuskäytännön mukaan korkeilta viranhaltijoilta ei sallita pienintäkään esteellisyysnormien rikkomista. Tätä tuskin kukaan ajatteleva kuntalainen vastustaa.

Toikka on heti Upseeritie 11:n myyntiä koskeneen asian ensikäsittelyn jälkeen lähettänyt kaupunginhallituksen jakelulla tunteikkaan sähköpostiviestin, jossa hän on arvioinut kaupunginhallituksen toimintaa asiassa, jossa hän on esteellinen ja jossa on kyse hänen merkittävästä taloudellisesta intressistään. Hän väittää, että hänellä on asianosaisena oikeus toimia näin.

Kukahan muu kiinteistön ostaja voisi välittömästi kokouksen jälkeen puuttua asioiden kulkuun vastaavalla tavalla? Kyseessä on virkatoimi, kun kaupunginjohtaja lähettää viestin päättäjille kyseisellä jakelulla. Usein käy niin, että asia menee ihon alle, kun on kysymys suuresta henkilökohtaisesta taloudellisesta asiasta. Muun muassa tästä syystä esteellisyysnormit ovat olemassa.

Viranhaltijalla ei ole oikeutta osallistua kaupunginhallituksen sisäiseen keskusteluun esimerkiksi puuttumalla yksittäisiin puheenvuoroihin tai prosessin vaiheisiin tai tarkoituksenmukaisuuteen. Esteellisyys koskee kaikkia päätöksenteon vaiheita sisältäen muun muassa asian valmistelun, ei ainoastaan rajattua kokoushetkeä.

Toikka on lehtilausunnossaan vihjannut, että syynä asiassa ottamiini kantoihin voisi olla kostomotiivi. Tässä kohtaa ei harkintakyky ole ollut kohdallaan. Luottamushenkilö on rikosoikeudellisessa virkavastuussa julkista luottamustehtävää hoitaessaan.

Pelkkä vihjaaminen kostomotiiviin on kunniaani syvästi loukkaavaa. Tämän osalta harkitsen jatkotoimia.

Kaupunginjohtaja ei ole siinä asemassa, että hän puhuttelee hallituksen jäseniä näiden toimista. Olisi hyvä, että hän avaisi tapahtumien kulkua faktoilla, jotta asiaa voisi edes kommentoida. Yhdistämällä tähän asiaan siihen kuulumattomia epämääräisyyksiä pyrkimys lienee suunnata keskustelu esteellisyysongelmasta muihin asioihin.

Vesa Vainio

Kaupunginhallituksen jäsen (kd.)

Lue myös: Marita Toikka korostaa lukijakirjoituksessa oikeuttaan kommentoida talokauppa-asiaa: ”Kun Vainio nostaa väitteitä toimieni lainmukaisuudesta, yleisön on tärkeää nähdä kokonaisuus”

Lue myös: Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen Marita Toikan paritalokaupat – Vesa Vainio syyttää kaupunginjohtajaa piittaamattomuudesta, Toikan mukaan hän voi asianosaisena ottaa kantaa omaan asiaansa

Kommentoi