Lukijalta: Yhtenäiskoulun rakentaminen Korialle on vastuullista päätöksentekoa, joka perustuu faktoihin

Kouluverkkoa koskevassa päätöksenteossa ensisijaista on huomioida lasten etu pitkällä tähtäimellä. Koulujen tulee sijaita keskeisillä alueilla ja kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen koulumatkaan, laadukkaaseen ja nykyaikaiseen oppimisympäristöön sekä tarvittaviin erityistuen palveluihin.

Kouvolan taloudelliset haasteet ja oppilasmäärien pieneneminen edellyttävät kouluverkon uudistamista, jotta lasten edun toteutuminen voidaan turvata tulevaisuudessa. Töitä kouluverkon uudistamisen eteen on tehty jo yli 10 vuotta ja kouluverkkopäätökset ovat jälleen pöydällä tulevalla valtuustokaudella.

Tulevan päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin, ei mututuntumaan. Nykyisen Kouvolan opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsenenä olen tutustunut faktoihin, joihin perustan näkemykseni siitä, että Korialle tulee rakentaa uusi yhtenäiskoulu.

Elimäen yhtenäiskoulussa on tällä hetkellä 436 oppilasta. Koulu on rakennettu kolmessa erässä: vanha puoli 1961, ”uusi puoli” 1975 ja nykyisin alakouluna toimiva kartanokoulu 1990. Koulurakennus on välttävässä kunnossa ja tarvitsee korjaamista 5–10 vuoden sisällä. Erityisesti päärakennus, eli rakennus, jossa aikaisemmin on toiminut yläkoulu ja lukio on mittavien remonttien edessä hyvin pian.

Korian alakoulussa on oppilaita 367. Koulu koostuu kolmesta rakennuksesta sekä etäpisteestä Napalla. Korian koulu myös välttävässä kunnossa ja tarvitsee korjaamista 5–10 vuoden sisällä. Korian koulukiinteistön kunto on arvioitu hieman Elimäkeä huonommaksi. Elimäen yhtenäiskoulu sekä nykyinen Korian alakoulu ovat siis molemmat välttävässä kunnossa ja edellyttävät mittavia remontteja lähivuosina.

Olen itse käynyt alakoulun entisessä Takamaan koulussa ja yläkoulun Elimäellä, koulumatkoista on siis kokemusta. Siihen aikaan meitä peruskoulun oppilaita kulki Korian suunnalta päivittäin linja-autolla Elimäelle. Nykyisin oppilaita kuljettaa aamuisin kolme bussia Korialta Elimäelle ja kolme bussia iltapäivällä Elimäeltä Korialle.

Tällä hetkellä kuljetusoppilailta on yhteensä 285 joista noin 180 kulkee Korialta bussilla Elimäelle yläkouluun. Loput kuljetusoppilaista tulevat Elimäen kirkonkylän lähialueilta. Mikäli yhtenäiskoulu sijaitsisi Korialla, olisi kuljetusoppilaita Elimäeltä Korialle noin 50–60. Lukujen perusteella yksikin linja-auto voisi tällöin riittää Elimäki–Koria-välin kuljetustarpeisiin nykyisen kolmen sijaan. Elimäen lukio sulkee ovensa 1.8.2021. Elimäen kirkonkylän nykyisillä alakoululaisilla on hyvät tilat jo olemassa olevassa Elimäen Kartanokoulussa.

Korian postinumeroalueella 45610 lapsitalouksien määrät ovat laskeneet 6,9 % vuodesta 2013 vuoteen 2019. Elimäen postinumeroalueen 47200 lapsitalouksien lukumäärän lasku samalla aikavälillä on 12,6 %. (Lapsitaloudet postinumeroalueittain 2013–2019, Kouvolan Konsernipalvelut) Kun katsoo tilastoa koko Kouvolan oppilasmääränkehityksestä vuodesta 2017 vuoteen 2025, niin siinä konkreettisesti nähdään se tosiasia, että oppilasmäärät tulevat vähentymään jopa 588 oppilaalla, eli kokonaisen isomman koulun verran. (Perusopetuksen 1–9 lk. oppilaskehitys 2017–2025, Kaupunginhallitukselle laadittu perusopetuksen kehittämisen tilannekatsaus 13.5.2019)

Oppilasmäärien kehitys ja niin Elimäen yhtenäiskoulun kuin Korian alakoulun tulevat korjaustarpeet edellyttävät vastuullisia toimenpiteitä nyt. Eteen tulee uuden yhtenäiskoulun rakentaminen joka tapauksessa, nyt vaan tulee päättää se, mihin koulu rakennetaan.

Rakennetaanko uusi koulu Elimäelle, jonka ikäluokkaennuste on 20, vai Korialle, jossa ikäluokkaennuste on 60? Jo vuonna 2018 tehdyssä perusopetuksen kehittämisraportissa Korian yhtenäiskoulun rakentamisen todettiin vähentävän kuljetusoppilaiden määrää huomattavasti ja esimerkiksi oppilashuollon palveluiden saatavuus todettiin paremmaksi Korialla. Lisäksi Korian yhtenäiskoulun ennustetaan muun muassa vähentävän oppilaiden toiveita siirtyä ennestään täysiin keskustan yläkouluihin. (Kouvolan kaupungin perusopetuksen kehittäminen valtuustokaudella 2017–2021, loppuraportti 1.10.2018) Edellä mainittujen faktojen perusteella minusta asia on varsin selvä, eli uusi yhtenäiskoulu rakennetaan Korialle, kuten se olisi pitänyt jo päättää edellisessä valtuustossa.

Katja Lindqvist

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen, kuntavaaliehdokas (kok.)

Kommentoi