Lukijalta | Kouvolan tulevaisuuden suunta

Sanotaan, että vierivä kivi ei sammaloidu ja tämä on mielestäni erittäin hyvä vertauskuva, kun mietimme Kouvolan tulevaisuutta. Näen itse tuon tarkoittavan tässä tilanteessa sitä, että mikäli emme itse kehity ja kehitä Kouvolaa, pysähdymme paikoillemme. Ja jos pysähdymme, alamme sammaloitumaan. Tällöin itse tärkein – kivi, joka kuvastaa Kouvolaa – sammaloituu.

Olemme hankalassa tilanteessa, jossa kaupungin asukasmäärä vähenee ja samalla myös vanhenee. Nämä luovat meille tilanteen, jossa kaupungin talous joutuu koetukselle ja edelliset vuodet ovat osoittaneet sen olleen alijäämäinen.

Vuosi 2020 oli pitkästä aikaa ylijäämäinen, mutta vain koronan vuoksi saatujen avustusten takia. Tämä kaikki oli lainarahaa eivätkä tulot olleet kehityksen tai muutoksen takia tulleita. Vertauskuvallisesti voisi sanoa, että kivestä puhdistettiin siihen kertyneet sammaleet pois, mutta itse kivi jäi edelleen paikoilleen sammaloitumaan uudestaan.

Kouluverkko ja sen muutokset ovat herättäneet paljon tunteita. Kun tarkastelemme vuosia 2017, 2018 ja 2019, oli niiden lopputulema se, että 2020 olimme tilanteessa, jolloin Kouvolan oli pakko hakea säästöjä koulutuksesta.

Tämän lopputulemana opetushenkilöstö lomautettiin 2020. Lomautus oli vain hetkellinen säästökeino, ja se on toimiva esimerkiksi yritysmaailmassa, jos tiedämme että puolen vuoden päästä tehtaalla on taas tilauksia. Kunnallisella puolella sillä vain korjataan tilannetta, jossa ei ole haluttu tehdä niitä tarvittavia toimenpiteitä taloustilanteen parantamiseksi.

Tosiasia on, että Kouvolan täytyy tehdä toimenpiteitä palveluverkostolleen ja myös kouluverkko kuuluu tähän samaan kategoriaan. Verkosto pitää suhteuttaa vastaamaan tämän hetken tarvetta.

Kouvolan pitää myös tehdä investointeja ja siten saada eloa kaupunkiin. Ne ovat konkreettisia asioita, joita Kouvolan pitää tehdä, että se kuvainnollinen kivi ei pysähdy.

Paljon tunteita herättänyt RRT-terminaali on esimerkiksi sellainen, johon Kouvolan tulee panostaa. Julkisuudessa puhuttu Kiina-juna on vain yksi pieni osa RRT:n mahdollisuuksia, sillä Kouvolassa on kysyntää ja tarvetta varastointitilaan, johon rautatiekiskot tulevat. Logistisesti Kouvolan keskeinen sijainti on todella hyvä ajatellen esimerkiksi tilannetta, että meille saapuisi erilaisia tuotteita tai raaka-aineita junakuljetuksilla terminaaliin, jotka toimitettaisiin maanteitä pitkin perille.

Lisäksi julkisuudessa vaadittuja yritysten sitoutumisia RRT:hen on käytännössä mahdoton saada tässä vaiheessa, sillä RRT:n arvioitu valmistuminen on 2023. Monasti logistiikka-alan yrityksillä olevat toimintasopimukset ovat suhteellisen lyhyitä ja sopimuksen solmimisesta toiminta alkaa suhteellisen nopeasti, jolloin yritykset eivät ymmärrettävästi voi tässä vaiheessa sitoutua RRT:hen.

Kouvolan tulee uudistua ja mukautua nykyiseen tilanteeseen sekä tehdä investointeja. Ilman näitä toimenpiteitä jäämme paikoillemme sammaloitumaan, jolloin joudumme vain toivomaan, että jokin joskus poistaisi ne sammaleet.

Jani Tilli

Kuntavaaliehdokas (vihr.)

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka