Lukijalta: Vesa Vainion vastine kristillisdemokraateille: "Onko niin, että ryhmäpäätöksellä pyritään estämään esteellisyysongelmien esiin nostaminen Kouvolan päätöksenteossa?"

Vastine Kouvolan Sanomissa 27.4.2021 olleeseen juttuun koskien kristillisdemokraattien irtisanoutumista Vesa Vainion toiminnasta.

Kuulun KD:n valtuustoryhmään, eikä minua ole kutsuttu ryhmän kokoukseen, jossa olisi käsitelty edellä mainittua asiaa. Näin ollen en hyväksy ryhmän kannanotoksi julkisuuteen tullutta näkemystä kyseisessä asiassa.

Olen kokenut, että päätöksenteossa on tapahtunut virhe, koska kaupunginjohtaja on puuttunut asian käsittelyyn kesken päätöksenteon. Tällainen laillisuuskysymys ei edellytä poliittisia kannanottoja siitä, tuleeko kiinteistö myydä vai ei kaupunginjohtajalle, tai siitä, onko minulla oikeus puuttua virheelliseksi kokemaani päätöksentekoon.

Ryhmäpuheenjohtaja Sakari Smeds on keskustellut asiasta Marita Toikan kanssa, minkä jälkeen hän on ilmaissut ryhmän kannan asiassa ilman, että sitä olisi kaikkien ryhmän jäsenten kesken käsitelty.

Minun oikeuteni sekä velvollisuuteni luottamushenkilönä on valvoa päätöksenteon rehtiyttä ja laillisuutta omatuntoni mukaan ilman että poliittiset suhdanteet tai tarkoituksenmukaisuusharkinta sitä estävät.

Surukseni totean, että Sakari Smeds nojautuu kaupunginjohtajan näkemykseen oikeudesta puuttua asianosaisena päätöksentekoon. Kaupunginjohtaja puhuu omassa asiassaan.

Onko asia todella niin, että KD:n ryhmäpäätöksellä pyritään estämään esteellisyysongelmien esiin nostaminen päätöksenteossa Kouvolan kaupungissa?

Vesa Vainio

Kaupunginhallituksen jäsen (kd.)

Keskustelu aiheesta Kouvolan Sanomien mielipidesivulla päättyy tähän.

Kommentoi