Lukijalta: Vanhustenhoivan laatuun tulee panostaa

Vanhustenhoivassa on edelleen suuria puutteita maassamme. On kohtuutonta, että ikäihmisten ihmisarvoinen elämä ei toteudu ja ikäihmisten perusoikeuksien toteutumisessa on edelleen haasteita.

Koulutetun hoivahenkilökunnan määrä on oleellisempia asioita hoivan laadun varmistamisessa ja onkin hienoa, että tätä asiaa on tällä hallituskaudella viety eteenpäin. Laadukas hoiva ei toteudu ilman riittävää henkilöstömäärää. Haasteenamme on samalla toki myös hoivahenkilökunnan saatavuus. Vanhuspalvelulaki ja sen toteutumisen seuranta ja valvonta sekä henkilöstömitoituksen tiukempi säätely ovat olleet välttämättömiä parannuksia turvaamaan hoivaa tarvitsevien heikkokuntoisten ikääntyneiden ihmisarvoista elämää.

Erityisen huolissani olen kotihoidon tilanteesta. Kotona asuu toimintakyvyltään yhä heikkokuntoisempia. Kotona asuminen on monen toive, niin pitkään kuin se on turvallisesti mahdollista. Nyt moni asuu kotona yksinäisenä ja turvattomana, aivan liian heikkokuntoisenakin. Korona-aika on tuonut tähän yksinäisyyteen vielä aivan erityisen haasteen. Ammattilaiset ovat puhuneet jo pitkään kotihoidon kriisistä.

Vanhusten hoivayksiköihin on lisätty mahdollisuuksia ulkoiluun ja arkea elävöittävään toimintaan, mikä on hieno asia. Mutta koska puhutaan samoista oikeuksista kotona asuville? Myös heillä jokaisella tulisi olla mahdollisuus ulkoiluun, vuodenaikojen vaihtelusta nauttimiseen sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen omien voimavarojensa ja toiveidensa mukaan.

Kotihoidossa on toki Kymsotessakin monenlaista kehittämistyötä käynnissä, mikä on myönteinen asia, mutta paljon on myös tehtävää. Huolestuneena olen kuitenkin seurannut kotihoidon ulkoistamista, jota on valitettavan vahvasti painotettu ennen kaikkea taloudellisilla säästöillä. Ulkoistaminen harvoin johtaa niihin pidemmällä aikajänteellä, ellei sitten palvelun laadusta tingitä. Toivottavasti näin ei käy.

Palveluasumisen maksut ovat myös monen ikäihmisen kipurajan yläpuolella. On hyvä, että heinäkuussa astuu vihdoin voimaan asiakasmaksulain uudistus, jossa säädellään vihdoin palveluasumisen eri muotojen maksut. Tätä on odotettu vuosikausia. Samalla määritellään vihdoinkin käyttövara, mikä ikääntyneelle tulee jäädä maksujen jälkeen omaan käyttöön. Tähän asti näissä on ollut suuria kuntakohtaisia eroja.

Kun laitoksia ja vanhainkotihoivaa purettiin ja siirryttiin paleluasumiseen, niin siirrettiin samalla maksurasitusta enenevässä määrin asiakkaille. Moni on maksanut vuokraa pienestä huoneestaan hoivayksikössä aivan kohtuuttomasti ja lisäksi kaikki palvelut maksavat erikseen. Nyt nämä ainakin säädellään yhdenmukaisiksi ja varmistetaan pienen käyttövaran jääminen omiin henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Omaishoitajien jaksamista tulee myös tukea riittävällä tavalla. Liian moni väsyy tehtävänsä kanssa, mikä ei ole kenenkään edun mukaista.

Tarvitaan monipuolinen palvelupaketti, nykyaikaisia asumisratkaisuja, kuten yhteisöllisiä asumisratkaisuja, joista jokainen löytää itselleen sopivan palvelun. Tarvitaan oikea-aikaisia ja oikeapaikkaisia palveluja. Tarvitaan ennen kaikkea inhimillisyyttä vanhustenhoivaan. Sen varmistamisen tulee olla kunniatehtävä meille nuoremmille.

Satu Taiveaho

johtava sosiaalityöntekijä

kuntavaaliehdokas (sd.)

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka