Lukijalta: Yhteistyöllä Kouvolaa eteenpäin

Nykyistä Kouvolan kaupunginvaltuustoa on leimannut huono yhteistyökyky ja lähes epäasialliseen käytökseen asti menevä riitely.

Tämä on näkynyt päätöksenteon pitkittymisellä ja asioiden menemisellä umpikujaan; osaa niistä on puitu valtuuston jäsenten välillä aina lehtien palstoja myöten. Edellä mainittu toiminta ei varmastikaan ole omiaan luomaan kuvaa valtuustosta, jossa edistetään ryhdikkäästi Kouvolan asioita.

On selvästi nähtävissä, että tilausta on uudentyyliselle valtuustolle ja valtuuston työskentelylle, jossa unohdetaan vanhat kaunat ja riidat. Niiden sijaan keskitytään siihen työhön mihin uuden valtuuston valtuutetut on valittu eli Kouvolan kehittämiseen ja eteenpäinviemiseen. Jatkuva köydenveto edestakaisin olisi nyt viimein syytä jättää pois ja samalla miettiä, onko oma ego vaiko Kouvola tärkeämpi.

Kouvola kärsii selvästi kasvukivuista, joita on yleisesti kuntaliitoksista muodostuneissa kaupungeissa, joissa yritetään pitää kiinni menneestä ja niin sanotuista ”vanhoista kuntarajoista”. Tämänkaltainen toimitan estää Kouvolan, uuden kuntaliitoksista muodostuneen, selkeän kehityksen ja eteenpäin menemisen. Jos toimimme menneisyydessä, emme kehity ja mene eteenpäin.

Toivon, että tulevat valtuutetut pystyvät toimimaan keskenään yhteistyössä ja rakentavasti keskustelemaan Kouvolan asioista sekä päätöksistä riippumatta siitä, minkä puolueen edustajia he ovat.

Vaikka puolueiden arvot ovat erilaisia, tulee yhteistyökykyä sekä kunnioitusta löytyä puolin ja toisin. Vain tällä tavalla, yhteistyökykyisillä valtuutetuilla, voidaan Kouvolaa viedä eteenpäin.

Jani Tilli

Kuntavaaliehdokas (vihr.)

Kommentoi