Pääkirjoitus: Seksuaalinen ahdistelu on punkpiirejä laajempi ongelma – Asenteiden on muututtava koko yhteiskunnassa

Aapo Mentula

Suomen punkrock-piirejä on viime päivinä ravistellut muilta kulttuurialoilta tuttu Metoo-ilmiö. Instagram-tilillä Punkstoo on julkaistu yli sata anonyymiä kertomusta punkyhteisön sisällä koetusta naisvihasta, seksuaalisesta ahdistelusta, raiskauksista ja väkivallasta. Keskiviikkona Instagramiin perustettiin myös metalliyhteisön ongelmia ruotiva Metaltoo-tili.

Kertomusten seurauksena ainakin kaksi eturivin punkbändiä Lapinpolthajat ja Pää Kii ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä toimintansa toistaiseksi julkaistujen tarinoiden seurauksena.

Ilmiölle on selvästi ollut tarvetta. Useissa kertomuksista viitataan siihen, että yhteisössä on ollut vallalla vähättelyn kulttuuri. Ahdistelun uhrien kokemuksia ei ole otettu tosissaan. Uhrien mukaan osa väitetyistä ahdistelutapauksista on hyssytelty ja hiljalleen unohdettu.

Seksuaalisesta väkivallasta on voitava puhua ilman pelkoa siitä, että suun avaaminen aiheuttaa uhrille lisää kärsimystä. Uhrin asema on hyvin turvaton, jos oma yhteisö ei anna tukea.

Samaan aikaan sosiaalisen median kautta tapahtuva julkinen syyllisten etsintä ja rankaisu herättävät ristiriitaisia tunteita. Seksuaalisen väkivallan tekijöiden nimeäminen sosiaalisessa mediassa on oman käden oikeutta. Se on hyvä ymmärtää. Oman käden oikeus tarjoaa mahdollisuuden väärinkäytöksiin ja voi johtaa kansan pikatuomioihin. Jos syytteitä esitetään omalla nimellä, voi käydä niin, että suositut ja tunnetut saavat tukea mutta epäsuositut ja tuntemattomat eivät.

Paras tilanne olisi, että epäkohtiin voitaisiin puuttua lainsäädännön keinoin. Aina tällä tavoin oikeus ei kuitenkaan toteudu. Täytyy toivoa, että Punkstoo ja Metaltoo muuttavat alakulttuuriyhteisöjä turvallisemmiksi kaikille.

Kaikkein rakentavinta olisi miettiä, miten tapahtumia ja kulttuuritiloja voidaan muuttaa sellaisiksi, että turvallisuus lisääntyy. Julkisella keskustelulla voidaan parantaa asenteita ja painostaa instituutioita pohtimaan toimintaansa.

Koko yhteiskunnan on herättävä. Ahdistelu ei ole vain kulttuurimaailman ongelma. Seksuaalinen väkivalta ei saa olla missään olosuhteissa hyväksyttävää.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka