Lukijalta: Kaikkia ei voi valita kaikkiin tehtäviin

Uutena valtuutettuna, joka ei ole vielä saanut perehdyttämiskoulutusta kaupunginjohdolta eikä kollegoilta valtuutetun tehtävään, aikaisemmalla kokemuksella ei ole merkitystä. Ainakin näin annetaan ymmärtää. Ihmettelen sitä kuhinaa, mikä on syntynyt kuntavaalien jälkeisestä henkilövalinnoista.

Kokeneiden poliitikkojen pitäisi olla tietoisia, ettei välttämättä ole vaalikelpoinen kaikkiin tehtäviin, joihin on halukkuutta. Vaikka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole vaalikelpoinen kaupunginhallitukseen tai esimerkiksi tarkastuslautakuntaan.

Kymsoten tilanne muutti monen vaalikelpoisuutta, koska Kouvolalla omistusosuus kyseisestä konserniyhteisöstä on yli puolet ja äänivalta on Kouvolalla. Suurikaan äänimäärä kuntavaaleissa ei tätä tosiasiaa muuta. Kysymys ei ole kenenkään syrjimisestä tai vanhojen ”jäärien” vaalituloksen mitätöimisestä.

Esteellisiä ovat kaupunginhallitukseen myös henkilöstön edunvalvonnasta vastaavat henkilöt, kuten neuvottelevat luottamusmiehet ja ammattiosaston puheenjohtajat. Esteellisiä ovat myös kunnan perinteisiä palveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen johtavassa asemassa olevat henkilöt ja työntekijät, jotka toimivat suoraan kaupunginhallituksen määräysvallan alaisuudessa.

Kaupungin päätökset perustuvat lainmukaisuuteen, jota kaupunginhallitus valvoo, tai pitäisi valvoa. Lainvastainen päätös tulee lainvoimaiseksi, jollei siitä kukaan vaadi oikaistavan. Näin on monesti tapahtunut. Toivoisi uusien ja kokeneidenkin valtuutettujen päivittävän tietoja lainmukaisuudesta.

Se, että on menestynyt vaaleissa, ei tee kenestäkään hyvää ja oikeudenmukaista päättäjää, vaan vaatii myös omaa aktiivisuutta tutustua kunta-, hallinto-, kirjanpito-, osakeyhtiö- ja lautakunnan tehtäväalueella säädettyyn erityislainsäädäntöön. Ainoastaan näin toimien voit seurata päätösesitysten lainmukaisuutta, johon myös demokratia perustuu.

Anssi Tähtinen

vanha jäärä Kuusaalta

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka