Lukijalta: Tapaus Kouvolan Vesi

Puolitoista vuotta on kiihtyvään tahtiin raportoitu Kouvolan Veden asioista. Läheltä asiaa seuranneelle on muodostunut mielikuva, että vesiasioita on käsitelty julkisuushakuisesti, ei asiapohjalta.

On hyvä palauttaa mieleen, mistä kaikki alkoi. Kun Kouvolan Veden hallituksen jäsen Timo Nyberg oli eri mieltä toimitusjohtajan valinnasta, hän erosi hallituksesta. Anssi Tähtinen nimitettiin hänen tilalleen. Tähtisen päämääränä ei näytä olleen yhtiön ja omistajan etu. Kukin lukija tehköön oman johtopäätöksensä siitä, olivatko intressit henkilökohtaisia ja poliittisia.

Kouvolan Vedestä muodostettiin vuonna 2007 Kouvolan Vesi osakeyhtiö. Selvitysten perusteella on selvää, että Kouvolan Vedessä ei ole osattu tehdä siirtoa liikelaitoksesta osakeyhtiöksi. Tilintarkastukset osoittavat, että Kouvolan Vedessä toimitusjohtaja ei ole ollut ajan tasalla tässä asiassa. Tämä lienee osasyy hänen erottamiseensa?

Muutamaa vuotta aikaisemmin Pohjois-Kymen Tieto oli muutettu myös liikelaitoksesta osakeyhtiöksi (nykyinen Kaakkois-Suomen Tieto Oy). Toimiva johto oli alusta asti tehtäviensä tasalla. Yritykseen perusasiat, mm. hankintasopimukset, oli pistetty välittömästi kuntoon. Näin olisi pitänyt tehdä Kouvolan Vedessäkin!

Julkisuudessa osoitellaan syyttävällä sormella vuodesta 2017 toiminutta hallituksen puheenjohtajaa Jukka Siléniä, vaikka laiminlyönnit ja valvonnan puutteet ovat peräisin jo aikaisemmilta kausilta. Silénin tapa puuttua ja ratkaista yhtiössä olleita epäkohtia ei ole miellyttänyt kaikkia poliitikkoja, vaikka yhtiössä ollaan häneen oltu tyytyväisiä.

Kuvaavaa on, että Siléniä syytetään mm. siitä, että Kouvolan Vesi on tilannut hänen yhtiöltään työvaatteita. Näitä työvaatteita hankittiin pääasiassa jo edellisen puheenjohtajan Kimmo Jokirannan aikana. Ei ole järkevää, että toimiva liikesuhde lopetetaan ja etsitään toinen toimittaja siksi, että hallituksen puheenjohtaja vaihtuu. Mitään laittomuuksia ei ole löytynyt, joten siltäkin osin pöytä on puhdas.

Keskeinen henkilö julkisuusmylläkän takana on nykyinen valtuutettu Anssi Tähtinen tukijoukkoineen. Hän on halunnut Kouvolan Veden hallituksen puheenjohtajaksi. Tähtinen on viime vuosina hakenut poliittista kotia useasta puolueesta sekä oikealta että vasemmalta. Tähtisellä on taustaa vesiasioiden hoidossa, mutta ei johtavissa tehtävissä.

Tähtinen torppasi Kuusankosken valtuustossa Pilkanmaan vedenottamon koneenhoitajana toimiessaan hankkeen, jolla olisi tuotu vettä Kuusankoskelle Pohjois-Valkealasta. Vesijohto olisi toteutettu samalla kuin sieltä tuleva viemäri. Näin olisi säästetty paljon, koska hankkeeseen oli tulossa myös valtion rahoitusta.

Tähtinen perusteli asiaa sillä, että Pilkanmaan vedenottamon puhdistama vesi on yhtä hyvää kuin Pohjois-Valkealan vesi. Näin ei näytä kuitenkaan olevan, koska on jouduttu vetämään vesijohto Kouvolasta Voikkaalle usealla miljoonalla eurolla.

Täytyy ihmetellä, että ryhmän pienimmällä äänimäärällä valittu Tähtinen on nimitetty ehdolle näin merkittävän yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Eikö demareilla ollut muuta vaihtoehtoa Kouvolan Veden hallituksen puheenjohtajaksi kuin Tähtinen, vaikka hän jo ennen nimitystään on sotkenut pahasti Kouvolan Veden asioita. Liekö niin, että käsky oli käynyt; muita halukkaita ei ole!

Kari Taskinen, Kouvola

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka