Lukijalta: Meluvallit ja Kouvolan Ympäristö 2030 -ohjelma

Kouvolan kaupunki on sitoutunut Ympäristö 2030 -ohjelmaan, jonka mukaan ”keskeiset päämäärät ovat pyrkimys hiilineutraalisuuteen, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja kiertotalouden lisääminen”, ja ilman kunnossapitokustannusten lisäystä.

Ohjelma vaikuttaa jo nyt moniin suurempiin ja ennen kaikkea myös pienempiin sekä kaupungin omiin että asukkailta tuleviin aloitteisiin ja toiveisiin. Luontoarvot nostetaan yhä näkyvämmin esille kaikissa suunnitelmissa ja hankkeissa, jotka ”viivästyvät” erilaisten selvitysten ja tutkimusten takia.

Kuinka nykyiset lähinnä kantakaupungin alueella toteutettavat kalliit meluvallien rakentamiset sopivat ympäristöohjelmaan?

Eikö kaupunki itsekään usko meluttomien sähköautojen tulevaisuuteen ja moottoriliikenteen vähentymiseen mm. polttonesteiden veronkorotusten myötä?

Esimerkiksi Kuusaantien varteen rakennetaan satojen metrien matkalle betoni- ja teräspohjaista (hiilineutraalia!) meluaitaa vuosia, vuosia myöhässä.

Toinen kyseenalainen ”ympäristöhanke” on Alakyläntien uusi meluvalli. Toivottavasti tämä myös kallis hanke hoidetaan ilman betonia ja terästä. Tätä tälläkin hetkellä luonnonmukaista meluvallia ei tarvitsisi uusia liikenteen melun takia, vaan asukkaiden toivomuksesta: ”vallin nykyiset puut varjostavat ikävästi tontteja”.

Toivottavasti me muiden alueiden veronmaksajat ymmärrämme nämä ”hiilineutraalit” ym. päämäärät ja voimme vaatia vastaavia hankkeita muuallekin laajaa kaupunkiamme.

Pentti Salin

Ex-aluetoimikuntalainen, Myllykoski

Kommentoi