Lukijalta: Kolmellakympillä kaakkoon

Kunnat ovat merkittävässä roolissa liikenteen turvallisuusratkaisuissa. Kotikadut ja koulujen ja palvelutalojen lähikadut ovat useimmiten juuri kunnan hallinnassa. Kun katsotaan nopeusrajoituksia, keskimäärin neljäsosa kuntien kaduista on 30 km/h -osuuksia, selviää Digiroad-aineistoon perustuvasta Liikenneturvan selvityksestä.

Kymenlaaksossa kolmenkympin tilanne vastaa koko maata. Katuosuuksista vajaa 27 prosenttia on 30 km/h -väyliä. Etelä-Karjalassa tästä jäädään jälkeen, 30 km/h -osuuksia on vain alle kahdeksan prosenttia.

Miksi sitten 30 km/h olisi kannatettava? Nopeuksien rauhoittaminen on tehokas turvallisuustoimi alueilla, joissa kävellään ja pyöräillään paljon. Enimmäisnopeuksien alentaminen toimii kunnalle myös vetovoimatekijänä. Useampi kuin kuusi kymmenestä Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta luonnehti 30 km/h nopeusrajoitusta sanalla turvallinen. Se millaisena liikenne koetaan, vaikuttaa taas liikkumistapavalintoihimme. Etenkin, jos puhutaan esimerkiksi ikääntyneiden ja lasten liikkumisesta omin voimin.

On toki huomattava, että pelkkä liikennemerkki ei ratkaise kaikkea. Liikenneympäristön tulee tukea asetettua rajoitusta, jota on myös noudatettava. Tarvitaan siis myös uskottavaa valvontaa.

Liikenneturvan kyselyssä kahdeksan kymmenestä toivoi uudelta kunnanvaltuustolta aktiivista liikenneturvallisuuden edistämistä kotikunnassa. Tätä toivomme mekin. Haluaisimme Liikenneturvassa nyt kannustaa tuoreita kuntapäättäjiä keskusteluun liikenteen turvallisuudesta, alhaisemmista ajonopeuksista ja niitä tukevista muista toimista.

Tarja Korhonen

Yhteyspäällikkö, Liikenneturva Kouvola

Kommentoi