Lukijalta: Kaupungin tytäryhtiöiden hallituksiin tulee saada paras mahdollinen osaaminen

Entisinä kouvolalaisina ja viimeiset puolitoista vuotta lähes ympärivuotisina kesäasukkaina olemme vaimoni kanssa hämmentyneinä seuranneet Kouvolan Sanomista uutisointia kaupungin poliittisen johdon ilmeisen syvistä ongelmista. Kaupunginhallituksen ilmapiiriongelmat, Kouvolan Veden hallitus, valitukset kaupunginjohtajan talokaupoista, luottamustoimien puoluepoliittiset valinnat jne. Nämä eivät maalaa kuvaa modernista ja eteenpäin katsovasta kaupungista, vaan pikemminkin menneiden vuosikymmenien kyläpolitikoinnista.

Mielihyvällä panin merkille kaupungin konserniohjeen tytäryhtiöiden hallitustyöskentelystä. Tytäryhtiöt ovat merkittävän kokoisia yrityksiä, ja niiden hallituksiin tulee saada paras mahdollinen osaaminen. Puoluekanta ei ole merkityksellinen, vaan kompetenssi. Se voi tarkoittaa koulutusta, liikkeenjohdollista ja taloudellista osaamista tai kokemusta. Tämä ei tietenkään sulje pois poliittisia ansioita.

Kaupungin edellyttämä hallitustyöskentelyn koulutus (HHJ) on erinomainen pohja. Toivottavasti kaupunki edellyttää myös HHJ-tutkinnon (tentti) suorittamista itse kurssin lisäksi. Kaupungille toimitetut CV:t ovat myös hyvä lähtökohta, mutta niillä ei taida olla juurikaan merkitystä koska valinnat tehdään puoluepoliittisesti.

Kouvolan Sanomien laajassa uutisoinnissa maanantaina 21.9. avattiin kokonaisuutta hyvin. Ongelmakenttää kuvaavat hyvin joidenkin keskeisten poliitikkojen osaamista ja kompetenssia vähättelevät kommentit. Normaalijärkisyys ja taloyhtiön yhtiökokouksiin osallistuminen eivät luo sellaisia valmiuksia, joilla annetaan panosta yhtiön toiminnan kehittämiseen. Pelkkä osallistuminen ja mukana olo ei hallituksessa riitä. Ellei valtuutettujen tai ehdokkaitten joukosta löydy tarvittavaa osaamista, on valinta suunnattava toisaalle. Yrityksen etua ei voi uhrata puoluepolitiikan alttarille.

Kun kyse on kaupungin omistamista ja sen ydintoimintaan liittyvistä yhtiöistä, niin tietty demokratiaan kuuluva poliittinen ohjaus on toki välttämätöntä. Sillä ei kuitenkaan voida sivuuttaa pätevyyttä. Ehkä yksityisen sektorin hallitustyöskentelyn periaatteista voisi HHJ-tutkinnon lisäksi hakea vaikutteita jatkossa.

Kun katsoo julkisten pörssiyhtiöiden nettisivuja, niin hallitusten jäsenten aiemmat työtehtävät ja osaaminen on kerrottu hyvinkin yksityiskohtaisesti CV:ssä. Tähän informaatioon kaupungin veronmaksajillakin olisi kai oikeus, ja mielellään ennen valintoja? Lisäksi valintoja ohjaa koodisto hyvästä hallintotavasta, jossa mm. toimikausien määrää rajataan ja yläikäraja (70 v.) pitää oman työelämän kokemukset riittävän tuoreina.

Risto Mäkeläinen

KTM, HHJ

Tirva

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka