Lukijalta | Johtaminen on aina yhteistyötä

Olen seurannut mielenkiinnolla ja monella kulmalla Kotkan tehtaan eri vaiheita. Tuotelajit ovat vaihtuneet kysynnän mukaan. Laaksokunnassa meillä oli erinomainen yhteistyö ja ajatusten vaihto.

Itse tulin mukaan syvemmin vuodesta 1986 alkaen. Kotka oli silloin etulinjassa omassa paperintekokonseptissa. Sieltä nuori aktiivinen tuleva tekniikan tohtori sai hyvät eväät moniin haasteisiin.

2010 aloitti toimintansa Kotka Mills. Sen toimitusjohtajaksi tuli innovatiivinen Markku Hämäläinen. Koko yhdentoista vuoden johtaja kauden ajan hän aina korosti yhdessä tekemisen tärkeyttä. Ei ole olemassa sellaisia johtajia, joiden takana ei olisi osaava henkilöstö.

Siirtyminen kohti muovitonta kartongin valmistusta edellytti vahvaa sitoutumista koko henkilöstölle. Hattua pitää nosta innostuksen ilmapiiristä. Vain muutama henkilö ei halunnut sitoutua koko sydämellään.

Tällainen askel aivan uusille tavoille tehdä kartonkia edellyttää vahvaa kehitystyötä koko ajan. Vain sillä tavoin voidaan löytää uusia käyttökohteita ympäristöystävälliselle tuotteelle.

Ajan hengestä poiketen toimitusjohtaja on kaikissa käänteissä korostanut yrityksen menestyksen avaimeksi koko henkilöstöä. Todella hienoa on ollut lukea sitä vilpitöntä kiitoksen sanomaa kaikissa tiedotteissa, missä tehtaan toimintaa on käsitelty.

Se on merkittävä voima viedä tätä yksikköä eteenpäin. Siihen kuuluvat tietenkin kaikki neljä päätuotetta: saha, sellu, impekrointi ja kartonki. Toivon suunnan ja tapojen sekä kulttuurin jatkuvan uuden omistajan ja johtajan toimesta.

Timo Nyberg, Kuusankoski