Pääkirjoitus: Kouvolan pitäisi tarjota ilmaiset koulukyydit erikoisluokille haluaville peruskoululaisille

Satumiia Masalin

Viime viikolla Kouvolan kaupunki tiedotti, että lahjakkuuksien ja vahvuuksien huomioiminen opetuksessa on Kouvolan vetovoimatekijä.

Kasvatuksen ja opetuksen lautakunnalle esitettiin eilen keskiviikkona, että erikoisluokat säilyvät pienin muutoksin. Niiden rinnalle tulevat harrastekerhot sekä uutena painotettu opetus.

Jo nykyisin kouvolalaiset lapset ja nuoret ovat voineet erikoistua musiikkiin, matematiikkaan ja luonnontieteeseen, mediakasvatukseen ja ilmaisutaitoon sekä yrittäjyyskasvatukseen. Nyt suunnitteilla on kielten opetukseen painottuva erikoisluokka. Se on tarkoitus sijoittaa johonkin kouluun Kouvolan keskustassa tai Kuusankoskella.

Erikoisluokkajärjestelmä on mitä mainioin lisä koululaisille, jotka haluavat syventää harrastuneisuuttaan. Tätä mahdollisuutta kiitteli myös pieni joukko huoltajia. He olivat vastanneet Kouvolan perusopetuksen oppilaiden huoltajille tehtyyn kyselyyn.

Erikoisluokalle voi hakea miltä tahansa Kouvolan alueelta. Luokille haetaan pääsykokeiden kautta. Niiden ansiosta kaikilla on mahdollisuus tulla valituksi, jos läpäisee pääsykokeet.

Erikoisluokkien toiminta on keskittynyt Kouvolan ja Kuusankosken keskustojen alueelle. On verraten luontevaa, että keskittymistä perustellaan hyvillä kulkuyhteyksillä.

Kulkuyhteyksistä huolimatta kouvolalaiset lapset ovat epätasa-arvoisessa asemassa keskenään. Jos erikoisluokkaopetusta ei tarjota oppilaan lähikoulussa, hänellä ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Tämä epäkohta nousi esiin myös kaupungin tekemään kyselyn vastauksissa.

Niin kauan kuin ala- ja yläkoululaiset eivät ole oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen, ei voida puhua Kouvolan huomioivan kaikkien lasten lahjakkuuksia ja vahvuuksia.

Nykyisin toisen asteen opiskelijat saavat ilmaisen koulukuljetuksen. Tässä valossa onkin syytä miettiä, miksei samaa voisi tarjota erikoisluokille haluaville peruskoululaisille.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka