Lukijalta: Aluevaaleissa on kyse jokaista kymenlaaksolaista koskettavista asioista

Koko suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on suuren muutoksen edessä lähivuosina. Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä palo- ja pelastustoimi siirtyvät Kymenlaaksossakin hyvinvointialueen hoidettavaksi 1.1.2023 alkaen.

Aluevaalit käydään jo muutaman kuukauden kuluttua eli 23.1.2022. Vaaleja voidaan kutsua mielestäni myös sote-vaaleiksi.

Tavoitteena uudistuksella on tuottaa tasapuoliset ja yhdenvertaiset palvelut kuntalaisille, ja se tulee varmasti viemään vuosia uudistuksen edetessä.

Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, ikäihmisten asumispalvelut, kotipalvelut ja lähes kaikki sosiaalityö siirtyvät hyvinvointialueen tuotettaviksi.

Lisäksi nykyisin laajasti Kymenlaaksossa lisääntyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tuotetaan tulevaisuudessa hyvinvointialueen toimesta.

Sote-uudistuksen myötä myös opetus- ja kasvatuspuolen koulukuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät hyvinvointialueen alaisuuteen. Erittäin tärkeää on turvata edellä mainittujen ammattiryhmien palvelut kouluille ja oppilaitoksille, sillä tarve tuntuu olevan kasvava. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen näkyvät varmasti myös kustannuksissa.

Kymsote on jo nyt huolehtinut osaltaan palo- ja pelastustoimesta, joten myös sen toiminnan turvaaminen ja kehittäminen jatkossa on erittäin tärkeää.

Kymsote aloitti toimintansa 1.1.2019. Olen ollut päättäjänä kehittämässä tulevaa uutta hyvinvointialuetta. Kaikkien kolme kaupungin ja kolmen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenmukaistaminen kohti uutta hyvinvointialutta on vaatinut paljon työtä ja muutoksia. Hyvinvointialueen alkaessa 1.1.2023 olemme jo nyt tehneet paljon asioita, jotka ovat ehkä monilla hyvinvointialueilla vasta suunnittelun alla.

Kymsotessa tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentäminen jatkuu edelleen kohti kodinomaisempia asumispalveluja. Kotipalvelu on ollut monien haasteiden edessä kiireen ja resurssien riittävyyden suhteen, ja puhelinpalvelut eivät ole toimineet toivotulla tavalla, muutamia epäkohtia mainitakseni.

Henkilöstön uudelleen organisointi ja henkilöstövähennykset erityisesti hallinnosta ja esimiestasolta tuovat suuria haasteita toiminnalle puhumattakaan sekä lääkäreiden että hoitohenkilökunnan saatavuudesta.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarve koko Kymenlaaksossa on ollut jo pitkään kasvussa, mitä korona vielä lisäsi entisestään. Samoin lasten ja nuorten palveluissa korona on näkynyt hoidon tarpeen kasvamisena.

Edellä mainitut epäkohdat ovat kyllä hyvin niin henkilöstön kuin luottamushenkilöstön tiedossa, ja niiden parantamista työstetään Kymsotessa koko ajan niin, että palvelut saadaan toimimaan tasapuolisesti, sujuvasti ja kustannustehokkaasti, onhan kaikessa kuitenkin kysymys taloudesta.

Oman haasteensa koko hyvinvointialueen toimintaan tuovat myös kiinteistöasiat. Mitä toimintoja on järkevää keskittää ja missä niitä tuotetaan, omissa vai vuokrakiinteistöissä.

Ratamokeskus valmistuu tulevan tammikuun lopulla ja otetaan käyttöön touko–kesäkuussa, jolloin toimintojen keskittämisellä yhteen paikkaan jää kiinteistöjä tyhjilleen. Tällöin säästetään mahdollisesti myös vuokrakustannuksissa.

Rahoituksen riittävyys tulee olemaan Kymsoten alueella suuri ongelma. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan Kymenlaakson hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa on sen rahoitustarve noin 10 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kymenlaakson väestörakenne, sairastavuus ja väestötappio eivät ainakaan tuo helpotusta rahoituksen riittävyyteen.

Vaalit lähestyvät ja näissä vaaleissa on kysymys meitä kaikkia koskettavasta asiasta eli terveydestä ja turvallisuudesta! Haluathan olla vaikuttamassa siihen että palvelut Kouvolassa toimivat. Yhteistyötä tarvitaan koko Kymenlaakson terveydenhuollon kehittämiseksi!

Birgit Koskela (kok.)

Kymsoten yhtymävaltuuston jäsen

Kymsote Kiinteistöt Oy:n jäsen

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka