Lukijalta | Kouvolasta voisi tulla Kaakkois-Suomen paras opiskelupaikkakunta

Äsken olleiden vaalien alla tuli ihmisten mieliin ajatus, että jos nyt viimeinkin alkaisi kaupunkimme kehittäminen ja upean laajan alueen kokonaisuudessaan hyödyntäminen alueellamme asuvan väestön hyväksi. Mutta mikä oli sitten vaalien lopputulos.

Äänestysprosentti jäi alhaiseksi. Eivätkö äänestäjät enää luottaneet äänestystuloksen vaikuttamiseen. Miksi tuhannet äänestäjät antoivat äänensä täällä oleville kansanedustajille. Vaikka heidän pääasiallinen tehtävänsä onkin huolehtia maamme eduskunnassa valtion asioista.

Suuri joukko äänesti henkilöitä, joista monet olivat olleet kaupungin asioita hoitamassa käytännössä koko nykyisen kaupungin olemassaoloajan. Myös vaalien jälkeen nämä samat henkilöt valitsivat itselleen avainpaikat lautakunnissa ja kaupungin yritysten hallituksissa.

Positiivista oli se, että vaaleilla valittiin joukkoon myös uusia henkilöitä. Suuri kysymys on annetaanko näille uusille vähemmän kokeneille henkilöille todellista päätösvaltaa asioiden käsittelyssä.

Suuri pelkoni on, että kaupunkimme ei tälläkään vaalikaudella tule kehittymään hyvään suuntaan. Kouvolan kaupunki on väestömäärältään Kymenlaakson suurin kaupunki. Sen maantieteellinen asema on keskeinen. Kaupunkiin on hyvät kulkuyhteydet. Luonnonolosuhteet ovat monipuoliset. Tarjolla on ollut yllin kyllin edellytyksiä erinomaiselle kaupunkimme kehittämiselle.

Mutta miksi näin ei ole tapahtunut. Olemmeko valinneet tärkeisiin tehtäviin osaamattomat epäpätevät henkilöt. Kaupungillamme olisi erinomaiset edellytykset kehittyä Kaakkois-Suomen parhaaksi opiskelupaikkakunnaksi. Yliopistotasoisesta opiskelusta ammattikoulutukseen. Mutta mitään esityksiä päättäjien taholta tähän suuntaan ei ole esitetty.

Nyt näyttää olevan suurena asiana yhden uimahallin perustaminen kaupunkiimme ja olemassa olevien uimahallien lakkauttaminen. Tähän saakka kaupunkimme väestö on voinut hoitaa uimahalliharrastuksensa asuntonsa lähellä olevissa halleissa. Mutta tyytyväisyys vähenee jos heidät pakotetaan matkustamaan johonkin kauempana olevaan uimahalliin. Ongelmia siitä varmasti tulee. Eikö päättäjien järki sano, että lähellä olevat uimahallit kannattaa pitää kunnossa ja tarvittaessa korjata ne.

Olen pannut merkille, ettei millään puolueella näytä olevan selkeää näkemystä, mihin yksi uimahalli tulisi sijoittaa. Vaan jokaisessa puolueessa on monta uimahallin sijoituspaikkaa. On aivan käsittämätöntä haihattelua isossa asiassa.

Nyt pitäisi uusi uimahalliasia panna kokonaan jäihin ja ryhtyä miettimään uutta sellaista kokonaisuutta ja sellaisia palveluja, jotka toisivat kaupunkiimme uusia asukkaita ja yrityksiä. Ja poistaisi veronmaksajien ja yritysten pois muuttamisen kaupungistamme.

Raimo Kinnunen

Kouvola