Lukijalta: Hyvinvoiva henkilöstö on hyvinvointialueen tärkeä voimavara

Suuntaamme vauhdilla kohti vuonna 2023 aloittavaa hyvinvointialueiden aikaa. Tämän myötä mieleen nousee monia asioita pohdittavaksi. Yksi kiistattoman tärkeä asia on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Tulevaa Kymenlaakson hyvinvointialuetta rakennettaessa meidän tulee panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä riittäviin resursseihin. Nämä rautaiset ammattilaiset ovat kokeneet merkittävää kuormitusta korona-aikana, ja moni on venynyt oman jaksamisensa äärirajoille. Työn poikkeuksellinen kuormittavuus on väkisinkin vaikuttanut myös perheiden arkeen ja jaksamiseen.

Toimivat palvelut vaativat toimivan palveluverkon ja toimivat tilat. Nämä eivät yksin riitä. Toimivat palvelut eivät toteudu ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Tästä syystä tuleviin aluevaltuustoihin tulee valita päättäjiä, joilla on työntekijän näkökulmasta ymmärrystä ja vahvaa kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä palo- ja pelastustoimesta ja siitä mitä heille tarkoittaa ammattilaisen hyvinvointi.

Sosialidemokraatteina haluamme turvata henkilöstön aseman ja varmistaa, että heidän äänensä tulee kuulluksi tässä muutoksessa. Meille on tärkeää, että tuleville hyvinvointialueille luodaan työolot, jotka aidosti mahdollistavat laadukkaan työn tekemisen ilman liiallista kuormitusta.

Aluevaltuustoissa olemme valmiita tuomaan oman kokemuksemme hoitotyön ammattilaisina päätöksenteon avuksi. Haluamme olla kehittämässä johtamista ja huolehtia siitä, että hyvinvointialueiden työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja sen kehittämiseen. Ihmisten yksilölliset elämäntilanteet tulee huomioida niin henkilöstöpolitiikassa kuin työterveydessäkin aiempaa paremmin.

Hoitajina ymmärrämme hyvin sen merkityksen, että työn mielekkyyttä lisää mahdollisuus kehittää osaamistaan työuran aikana. Mielestämme hyvinvointialueilla tulee panostaa lisä- ja täydennyskoulutukseen kaikkien henkilöstöryhmien osalta, ja esimerkiksi tarjota halukkaille mahdollisuuksia työkiertoon.

Sote-uudistuksella tavoitellaan myös toiminnan tehostamista ja kustannusten kasvun hillitsemistä. Meille on kuitenkin tärkeää, että uudistus toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, eikä toiminnan tehostaminen saa tapahtua ammattilaisten hyvinvoinnin ja jaksamisen kustannuksella. Päinvastoin, haluamme varmistaa, että Kymenlaakson hyvinvointialueella huolehditaan myös henkilöstön hyvinvoinnista.

Aluevaaliehdokkaat

Kirsi Kekki (sd.), sairaanhoitaja

Päivi Sippula (sd.), sairaanhoitaja

Paula Werning (sd.), sairaanhoitaja

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka