Lukijalta | RRT tuo lisäarvoa logistiikkaan – Kaupunki vastaa Kouvolan Sanomien uutiseen

Kouvolan sanomien jutussa 18.12. RRT-hankkeeseen liittyen peräänkuulutettiin uuden toimijan tuomaa lisäarvoa, jota muilla ei ole. Kouvola RRT nimenomaisesti tuo lisäarvoa logistiikkaan.

Suomessakin suuntaus on kasvattaa tavarajunien kokoa ja kuljetuskapasiteettia. Junakoot ovat kasvaneet ja ensimmäinen kilometrin juna on jo nähty.

Pituuden tuomaa hyötyä syövät kuitenkin vaihtotyöt ja junien pilkkominen pienemmiksi operointia varten. Pilkkominen voi tapahtua kaukana lastauspaikasta. Tämä aiheuttaa edestakaista liikennettä, ylimääräistä työtä ja kustannuksia.

RR-terminaalissa junia ei tarvitse pilkkoa, vaan ne voidaan käsitellä kokonaisina. Tällöin junan lastaus vie huomattavasti vähemmän aikaa – tämä tarkoittaa selkeää kustannussäästöä.

Myös junien kokonaiskapasiteetti Kaakkois-Suomessa on muuta maata suurempi. Täällä junien akselipaino voi olla 25 tonnia, kun se yleisesti on 22,5 tonnia. Tehokkuutta saadaan siis sekä kuljetusvolyymeistä että käsittelyn tehostumisesta.

Teholassa on toiminut rautatie- ja maantieterminaali jo vuosia. Tällä hetkellä terminaali on täynnä ja lisätilalle on ollut tarvetta pitkään. RR-terminaali laajentaa ja tehostaa terminaalitoimintaa Kouvolassa.

EU:n tavoitteena on siirtää yli 300 km:n tavarakuljetuksia raiteille. Sitä varten tarvitaan lastauspaikkoja eli terminaaleja. Ruotsissa tällainen malli on yleinen. Siellä on yli 30 rautatie- ja maantieterminaalia, kun Suomessa niitä on kolme.

Rautatiekuljetukset Suomessa ovat usein suoraan rautatieyhteyden päässä olevilta teollisuuslaitoksilta satamiin. Kaikille toimijoille avoin rautatie- ja maantieterminaali mahdollistaa rautatierahtiliikenteen hyödyntämisen myös sellaisille toimijoille, joilla ei ole omaa raideyhteyttä.

Maantieverkko ja rautatieverkko yhdistyvät Kouvolassa, joka on tavaraliikenteen valtaväylä ja keskeisin paikka Suomen raidekuljetuksille. Rautatien tavaraliikenteen suurimmat rahtimäärät Suomessa liikkuvat väleillä Kotka–Kouvola ja Kouvola–Vainikkala.

Kouvolan kaupunki investoi rautatielogistiikkaan rakentamalla puitteita ja infrastruktuuria, jotta täällä toimivat yritykset voisivat kehittää toimintaansa ja uusia toimijoita saataisiin Kouvolaan. Ilman infrastruktuuria rautatielogistiikka ei voi kehittyä.

Kyseessä on pitkäjänteinen investointi ja strateginen valinta. Suomen ainoan Euroopan liikenteen TEN-T-ydinverkolle sijoittuvan rautatie- ja maantieterminaalin palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita.

RRT:n hyödyt mitataan terminaalin valmistuttua 2023 mutta myös pitkällä tähtäimellä, kuten aina uutta luotaessa. Kaupungin ja Railgate Finlandin rooli on olla toiminnan mahdollistaja sekä vuokranantaja niin terminaalissa toimijoille kuin alueen logistiikkatonteille. Varsinaisen logistiikkatoiminnan alueelle tuovat alan yritykset, kuten jo toimivassa Teholankin rautatie- ja maantieterminaalissa.

Tero Valtonen

RRT-hankkeen projektipäällikkö, Kouvolan kaupunki

Kimmo Niemi

Toimitusjohtaja, Kouvola Innovation/Railgate Finland Oy

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka