Lukijalta | Päätytötteröinen Ratamo on jatkoa monumentaaliarkitehtuurin Kouvolalle

Kouvolan Sanomissa 25.12.2021 julkaistiin artikkeli Kouvolan keskustan pohjoispuolelle pian valmistuvan Ratamo-sairaalan arkkitehtuurista ja rakennustöiden etenemisestä.

Jutussa käsiteltiin erityisesti rakennuksen näyttävimpiä arkkitehtonisia elementtejä, eli viereiselle Kauppalankadulle avautuvia valkoisia ”päätytötteröitä”. Jutussa kerrottiin, että kuutioiden tehtävänä on toimia niin parvekkeena, talotekniikan sijoituspaikkana kuin jopa tulevaisuuden tarpeen tullen sairaalan laajennustilana.

Elementtien tärkein funktio on kuitenkin arkkitehtoninen – ne antavat muutoin pelkistetylle rakennukselle ilmettä ja tunnistettavuutta sekä luovat alueelle kiintopisteen. Palomäen metsiä kohden avautuvat terassit tuovat myös vuoropuhelua luonnon ja kaupungin välille sekä tuovat mieleen 1900-luvun alun parantola-arkkitehtuurin, jossa ulkoilman rooli hoidossa nähtiin tärkeänä.

Kouvolan keskusta nykyisellään on rakennettu 1900-luvun puolivälistä alkaen. Kaupunki on suunniteltu liikenteen, asuin-, liike- ja toimistotilojen tarpeen sekä näiden väliin jäävien viheralueiden ehdoilla. Tiivistä ydintä täplittävät toisistaan erilleen sijoitetut rakennukset, joista jokaisella on oma luonteensa ja tunnistettava ulkonäkönsä.

Kaupungintalo, Pohjola-talo, Keskuskirkko, entinen hovioikeuden rakennus, hotelli Vaakuna, Urheilupuiston uimahalli ja jäähalli, Kouvola-talo, Hansa-keskus ja muut tornitalot ovat kaikki näyttäviä ja kiinnostavia rakennuksia sellaisenaan, omalla paikallaan ja myös erillään muista.

Luonteeltaan ja piirteiltään itsenäinen ja näyttävä Ratamo on ilahduttavaa jatkumoa näille monumentaalisen arkkitehtuurin perinteille Kouvolan keskustassa, sopii kaupungin luonteeseen ja muodostaa mielenkiintoista kaupunkikuvaa myös keskustan reunalle.

Ville-Pekka Niskanen, Kouvola