Lukijalta | Sote-uudistus onnistuu vain yhteistyöllä

Vaikka sote-uudistus jäi byrokraattiseksi ja kalliiksi hallinnonuudistukseksi, me kokoomuslaiset lähdemme täysipainoisesti kehittämään vuonna 2023 aloittavaa Kymenlaakson hyvinvointialuetta. Nyt jos koskaan tarvitaan kokoomuslaista arkijärkeä.

Hallituksen läpiajaman sote-uudistuksen painopiste keskittyi lähinnä hallintoon. Asiakkaan, potilaan asia ja hyvinvoinnin edistäminen alistettiin hallintokeskeisen byrokratian alttarille. Terveyspalveluja tulee kehittää puoluepoliittisista intohimoista vapaana siten, että kaikki mahdollisuudet hyödynnetään.

Suomalainen, hyvä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä perustuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin eli järjestöjen hyvään yhteistyöhön. Olisi inhimillistä ja taloudellista tuhlausta heikentää toimivaksi osoittautunutta toimintamallia.

Järkevä taloudenhoito turvaa sotessakin parhaan ja tulevaisuuteen kantavan ratkaisun. Kymsotea on moitittu, varmaan aiheestakin kalliiksi tuotanto-organisaatioksi. Kun Kymenlaakson hyvinvointialueen työ käynnistyy, on perusteltua käydä läpi ja puntaroida niin hyvät kuin heikotkin kohdat Kymsoten osalta.

Se, että rahoitus siirtyy valtion piikkiin, ei merkitse oikeutta elää kuin ”pellossa”. Kaikki nykyajan keinot on hyödynnettävä digitalisaatio ja siihen liittyvä kustannustehokkuus etunenässä.

Kaikkein tärkein voimavara on kuitenkin sote-henkilöstö. Kun he luovat hyvinvointia lähimmäisille, on enemmän kuin perusteltua kohentaa myös ammattilaisten työhyvinvointia. Sama koskee muutokseen liittyvää pelastustoimen henkilöstöä ja verkostoa.

Yksi olennainen asia tahtoo unohtua sote-keskustelussa. Sote-palvelujen siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille ei ratkaise kuntatalouden ongelmia. Esimerkiksi laadukkaat koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut voidaan hoitaa vain peruskunnassa, jonka talous on kunnossa.

Esko Lavonen

Aluevaaliehdokas (kok.), Kouvola