Lukijalta | Äänet Kouvolan puolesta

Jos olet tyytyväinen Kouvolan terveydenhoitopalveluihin, voit jättää äänestämättä, mutta älä jälkeenpäin valita. Tyydy siihen, että hallinto ja palvelut keskittyvät Kotkaan. Kotkaan rakennetaan ja ostetaan Kymsoten toimesta toimitiloja ja Kouvolasta lopetetaan.

Kouvolalla Kymenlaakson väkirikkaimpana kuntana on näissä aluevaaleissa mahdollisuus vaikuttaa, mutta vain voittamalla vaaleissa vähintään 30 paikkaa aluevaltuustoon. Tämä onnistuu vain saamalla kouvolalaiset vaaliuurnille.

Vaalitekniikasta johtuen pelkät äänimäärät eivät ratkaise muuta kuin puolueiden valtasuhteet aluevaltuustossa. Jos halutaan varmistaa Kouvolalle riittävä edustus, on syytä noudattaa äänten hajauttamista ja keskittämistä oikein.

Äänten keskittyminen liikaa puolueiden ykkösehdokkaille ei ole suositeltavaa, koska tuolloin vaalitekniikasta johtuen jää sattuman varaan tuovatko ykkösehdokkaan äänet hänen lisäkseen valtuustoon kouvolalaisen vai jonkun muun kunnan ehdokkaan. Ykkösehdokkaat menevät vaaleissa läpi joka tapauksessa, vaikka osa heidän kannattajistaan antaisi äänensä jollekin toiselle kouvolalaiselle.

Ääniä kannattaa keskittää nykyisessä valtuustossa oleville paristakin syystä. Hajaäänet tulevat kyllä puolueen, mutta eivät välttämättä Kouvolan hyväksi. Vaikka olet tottunut antamaan äänesi hyvälle tutulle ehdokkaalle, jonka äänimäärät eivät ole aikaisemminkaan riittäneet valtuustoon, kannattaa nyt miettiä samasta puolueesta ehdokas, joka on jo valtuustossa. Keskittämällä ääniä varmistetaan kouvolalaisille ehdokkaille paikka aluevaltuustossa.

Toinen syy äänestää jo valtuustossa olevia on se, että näin varmistetaan yhteistyö alue- ja kaupunginvaltuuston kesken. Valtuuston ulkopuolelta tulevat valtuutetut eivät välttämättä osaa ajaa Kouvolan etua aluevaltuustossa. Jos joku on kokenut, että vanhat päättäjät ovat syyllisiä Kouvolan nykyiseen tilanteeseen, on tiedostettava, että nykyisessä valtuustossa on paljon uusia voimia. Heitä kannattaa äänestää, jos vanhojen valtuutettujen toimintaan on kyllästynyt!

Vain äänestämällä ja sopivalla äänten keskittämisellä varmistetaan Kouvolan sananvalta tulevassa hyvinvointialueessa. Älä jätä tilaisuutta käyttämättä, äänestä!

Kari Taskinen,

Kouvola