Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Lukijalta | Mielenterveystarkastukset toteutuvat Kouvolan kouluissa

Kiitos Kouvolan nuorisovaltuustolle 23.3. Kouvolan Sanomien Lukijalta-palstalla olleesta kirjoituksesta. Olette nostaneet keskusteluun ajankohtaisen aiheen nuorten mielenterveydestä.

Kirjoituksessa toteatte mielenterveyden olevan keskustelunaiheena edelleen tabu ja vaaditte perinteisten kouluterveystarkastusten rinnalle säännöllisiä mielenterveystarkastuksia. Toteatte, että fyysistä terveyttä tarkkaillaan terveystarkastuksissa, mutta nuorten mahdollisuus käsitellä henkistä kasvua ja mielen hyvinvointia turvallisen alan ammattilaisen kanssa on vähäistä.

Myös meillä Kymsoten koulu- ja opiskeluterveydenhuollon esihenkilöstössä on ollut huolta nuorten hyvinvoinnista ja mielenterveydestä, ja luettuamme vaatimuksenne kerromme Kymsoten nykyisestä toiminnasta ja mielipiteemme.

Kouvolan koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa olemme noudattaneet jo vuosia lakisääteistä valtakunnallista terveystarkastusohjelmaa, jonka mukaan peruskoululaiselle terveydenhoitajan terveystarkastus tehdään jokaisella luokka-asteella ja koululääkärin tekemät laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. luokalla. Lisäksi 2. asteen opiskelijoille tehdään yksi terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastus. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisen jälkeen terveystarkastusohjelma päivitettiin ja yhdenmukaistettiin koko alueelle.

Terveystarkastuksiin sisältyy aina arvio psyykkisestä ja psykososiaalisesta hyvinvoinnista sekä niiden edistämisestä. Tämä on keskeinen osa terveystarkastusta.

Arviointi tapahtuu keskustellen, havainnoiden ja hyödyntäen esitietolomakkeista, aikaisemmista terveystiedoista sekä opettajalta ja vanhemmilta saatuja tietoja. Lisäksi terveystarkastuksiin sisältyy aina keskustelu, jossa käydään läpi kuulumisia, vointia, arjen sujumista sekä terveystottumuksia.

Koulujen terveystarkastuksissa Kouvolassa on ollut vuosia vakiintuneet käytänteet, joihin sisältyvät mm. masennusoireiden, päihteiden käytön sekä tarvittaessa muiden mielenterveysoireiden seulatestit. Laajoissa terveystarkastuksissa jo yli 10 vuoden ajan olemme saaneet opettajan arvion oppilaan hyvinvoinnista sekä kutsuneet huoltajat mukaan keskustelemaan oppilaan ja koko perheen hyvinvoinnista.

Mielenterveyden pulmat voivat näkyä myös elintavoissa ja fyysisessä voinnissa, kuten esimerkiksi ruokahaluttomuutena tai painon laskuna, joten myös fyysiset mittaukset ja kasvun seuranta ovat keskeisiä.

Terveystarkastus järjestetään siten, että oppilaalla on myös kahdenkeskinen tapaaminen kouluterveydenhuollon työntekijän kanssa. Näin on helpompi luoda luottamuksellinen ilmapiiri ja nuoren voi olla helpompi kertoa mieltä askarruttavista asioistaan.

Terveystarkastuksissa muodostuu kattava käsitys oppilaan hyvinvoinnista, siihen vaikuttavista tekijöistä, voimavaroista ja toisaalta riskeistä ja oireista. Tapaamisen päätteeksi suunnitellaan yhdessä jatkohoito, joka painottuu vahvistamaan mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja minimoimaan riskitekijöiden vaikutuksia.

Tarvittaessa terveydenhoitaja ja lääkäri antavat erilasiin häiriöihin ja oireisiin tietoa sekä ohjausta muun muassa Mielenterveystalo-verkkosivustoja ja Omahoito-ohjelmia hyödyntäen.

Lisäksi yksilöllisen tarpeen mukaan oppilaalle voidaan järjestää tarvittavia tukikäyntejä tai koota monialainen opiskeluhuoltoryhmä esimerkiksi kuraattorin, psykologin ja opettajan kanssa. Oireiden ollessa vakavampia terveydenhoitaja voi ohjata oppilaan Nuorten matalaan, Lasten kehityksellisiin palveluihin tai koululääkäri voi lähettää erikoissairaanhoitoon.

Jokaisella koululla on ilman ajanvarausta toimiva terveydenhoitajan vastaanotto, ja myös muiden käyntien yhteydessä oppilaan tilannetta ja vointia havainnoidaan kokonaisvaltaisesti. Terveydenhoitaja on mukana koulun yhteisöllisessä oppilashuollossa, jossa toiminta on lasten ja nuorten mielenterveyttä tukevaa, kuten ideointia koulukiusaamisen vähentämiseksi tai riittävien yöunien toteutumiseksi.

Kymsoten kouluterveydenhuollon työntekijöillä on ollut useita mielenterveyteen liittyviä koulutuksia viimeisten vuosien aikana, ja olemme kehittäneet yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Parhaillaan koulutetaan yläkoulun terveydenhoitajille IPC-menetelmää (interpersonal counseling; interpersonaalinen ohjanta), jota käytetään nuorten masennusoireilun ehkäisyyn ja hoitoon. Toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.

Mielenterveyden arvio ja tuki ei ole irrallinen tehtävä, vaan oleellinen osa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon nykykäytäntöä, emmekä tarvitse erillisiä mielenterveystarkastuksia. Terveydenhoitajilla ja lääkäreillä on hyvät valmiudet tunnistaa mielenterveyden häiriöt ja tukea oppilaita. Heidän osaamisensa vahvistaminen on jatkuvaa, kuten yhteistyön kehittäminen muiden toimijoiden kanssa.

Mia Tapiola, vastuuylilääkäri

Eija Puhalainen, ylilääkäri

Salla Kärki, ylihoitaja

Anna-Kaarina Rautakorpi, Palveluesimies

Kymsote, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto