Lukijalta | Kouvolan keskustassa on huomioitava myös viheralueet

Kouvolan keskustaan suunnitellaan uutta kerrostalotonttia museokortteliin. Mielestäni Kouvolan keskustassa on liian vähän viheralueita jo ennestään, ja vähäisetkin yritetään täyttää pykäämällä kerrostaloja niiden paikalle. Esimerkkinä tähän on kaupungin päätös kaavoittaa Kaunisnurmen historiallisen museokorttelin kupeeseen puistoalueelle kerrostalotontti.

Tarkoituksena on ilmeisesti kasvattaa keskustan vetovoimaa lisäämällä kerrostaloasuntoja, mutta itse asiassa uskon, että tämä vain työntää pois ihmisiä, eikä paranna vetovoimaa.

Jos ihminen asuu kaupungissa, ei se tarkoita sitä, että ihminen ei kaipaisi luontoa – päin vastoin. Nykytrendiä seuraamalla ihmiset kaipaavat yhä enemmän väljempää asumista ja arvostavat luontoa.

Puistoalueiden kasvattaminen Kouvolan keskustassa olisi tärkeää kaupunkilaisten viihtyisyyden turvaamiseksi. Kouvolan kaavoitusta voi tehdä muuallakin kuin keskustan alueella, taajamia kun meillä riittää.

Joten herää kysymys: tarvitseeko keskusta oikeasti uusia kerrostaloja? Suurempi vetovoimatekijä olisi kaavoituksella tehdä keskustan alue viihtyisäksi viheralueineen.

Jussi Kukkurainen