Pääkirjoitus Yrittäjät ovat Kouvolalle tärkeitä, ja siksi tuoretta ilmapiirimittausta kannattaa tutkia tarkasti

Kouvola pärjäsi varsin kehnosti tuoreessa mittauksessa, jossa arvioitiin kuntien yritysilmapiiriä. Kouvola oli yrittäjien kuntabarometrissa yli 50 000 asukkaan kuntien joukossa vasta sijalla 21. Kaksi vuotta aiemmin sijoitus oli vain pykälää parempi.

Barometrissa kysyttiin yrittäjien tuntemuksia kuntien suorituskyvystä kuudella eri osa-alueella. Vastausten perusteella erityisesti päätöksenteon yrittäjälähtöisyys ja elinkeinopolitiikka ovat Kouvolassa kehnolla tasolla. Näillä osa-alueilla Kouvola jäi selvästi muun Kymenlaakson tuloksista ja vielä enemmän koko maan luvuista.

Ilmapiiri vaikuttaa yrittäjien rohkeuteen investoida ja luoda uusia työpaikkoja. Jos ilmapiiri on tunkkainen, uusia yrityksiä ei synny, eivätkä vanhat laajenna toimintaansa. Samalla Kouvolan kipeästi kaipaamat uudet työpaikat jäävät saamatta.

Tämän takia Kouvolan päättäjien kannattaa tutkia barometrin tuloksia tarkasti ja avoimella mielellä.

Kannattaa muistaa, ettei ilmapiiri muodostu vain faktoista, vaan myös tunteesta ja mielikuvista – siitä, miten asiat näyttävät olevan. Esimerkiksi kaupungin elinkeinoyhtiöstä Kinnosta voidaan luetella pitkä lista projekteja ja hankkeita, joilla on pyritty tukemaan yrittäjiä.

Projektit eivät kuitenkaan auta, jos samaan aikaan yrittäjillä on tunne, ettei hankintoja tehdä riittävästi oman kaupungin yrittäjiltä tai että päätöksenteko Kouvolassa on riitaista.

Hankintoja säätelee hankintalaki. Lakia pitää tietenkin noudattaa, mutta aina kannattaa tutkia, miten lain puitteissa voitaisiin ostaa kouvolalaisia tuotteita tai palveluita.

Mielikuvaan Kouvolan päätöksentekokulttuurista ovat taatusti vaikuttaneet viime vuosien kiistat. Esimerkiksi Kouvolan Veden sotkuille on kohoteltu kulmia eri puolilla maata. Uimahallipäätös on nyt vihdoin saatu tehtyä, mutta vuosikausien vatvominen ei varsinaisesti antanut Kouvolasta kuvaa dynaamisena kuntana, jossa investoinneista päätetään harkiten mutta ripeästi.

Parempia aikoja on toivottavasti tulossa. Uskoa tulevaisuuteen antaa esimerkiksi tuleva yrityspalvelutalo, joka kokoaa yrittäjäyhdistykset, Kinnon, oppilaitoksia ja myöhemmin myös työ- ja elinkeinopalvelut saman katon alle Manskille. Yhteistyölle on hyvät mahdollisuudet. Ja poliittiset päättäjät ovat sopivasti vastapäätä kaupungintalolla.