Pääkirjoitus Huumepelottelun sijaan asiapuhetta

Poliisin valvontakampanja kesäkuun alussa vahvisti sen, minkä huumeongelmaisten parissa työskentelevät ovat havainneet jo aikaisemmin: Huumeiden myyjät ovat entistä useammin alaikäisiä. Käyttäjien ikä laskee koko ajan.

Juhannuksena huumekauppa hiljenee, kun perheet vetäytyvät kesämökeilleen. Osa nuorista osallistuu kuitenkin erilaisille juhannusfestivaaleille, joissa kiusaukset ovat lähempänä kuin vanhempien rantalaiturilla.

Poliisien kokemusten mukaan myös huumausaineen käyttäjät muuttavat päihdekäyttäytymistään juhannuksena. Silloin päihdytään ennen kaikkea alkoholista. Huumausaineen kaupanteko hiljenee, mutta siellä missä nuoret kokoontuvat, löytyy usein myös huumeita.

Huumeiden käyttäjien lukumäärän kehityksestä ei ole olemassa varmaa tietoa. Tilastojen mukaan huumeita kuitenkin käytetään koko ajan enemmän ja enemmän. Oletettavaa on, että käyttäjäkunta laajenee. Yksi tapa kasvattaa markkinoita on välittää huumeita yhä nuoremmille.

Vanhemmat eivät voi ulkoistaa lapsiensa hyvinvointia perheen ulkopuolelle. Vanhempien tehtävä on pitää huolta, että oma pesä on kunnossa.

Pelottelu on huumeiden vastaisessa työssä vaarallinen tie. Vanhempien uskottavuus kärsii, jos lapsen kaveripiiri todistaa, ettei kertakokeilu välttämättä saakaan käyttäjää välittömästi koukkuun.

Pelottelua tärkeämpää on, että lapsi voi jutella aiheesta avoimesti vanhempiensa kanssa. Luottamuksellinen keskustelu on tehokas tapa vaikuttaa lapsen valintoihin.

Vanhempien kannattaa muistuttaa, että satunnainen huumeiden käyttö ei ole niin vaaratonta kuin siitä usein käytetty termi viihdekäyttö antaa ymmärtää.

Kukaan huumeita kokeileva ei aloita tavoitteenaan vahva riippuvuus huumeista. Monesti kuitenkin käy niin, että satunnaisesta viihdekäyttäjästä tulee huumeriippuvainen lyhyellä elinikäennusteella.

Sekin pitää muistaa, että huumausaineen käyttö on rikos. Tiukasti lakia tulkiten voidaan henkilö tuomita huumausaineen käyttörikoksesta jo pelkästään yrityksestä hankkia huumeita.