Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Lukijalta | Varhaiskasvatuksen työvoimapulan ratkaisemiseen tarvitaan myös sosionomeja

Varhaiskasvatuksen työvoimatilanne on valtakunnallisesti erittäin vakava. Osaajista on huutava pula, mutta nykyinen varhaiskasvatuslaki eriarvoistaa varhaiskasvatuksen osaajia eikä houkuttele opiskelemaan alaa ammattikorkeakouluissa.

Varhaiskasvatuslaki uudistettiin vuonna 2018. Uudistus poisti ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta, varhaiskasvatukseen suuntautuneilta sosionomeilta kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään. Tilalle luotiin varhaiskasvatuksen sosionomin nimike.

Lisäksi lakia muutettiin niin, että ylemmän ammattikorkeakoulu- eli YAMK-tutkinnon suorittanut ei enää voi hakea päiväkodin johtotehtäviin. Lakimuutoksissa näkyy arvostuksen puute ammattikorkeakoulun tarjoamaa koulutusta kohtaan.

Lakimuutoksista on kulunut monta vuotta, mutta varhaiskasvatuksen sosionomien tehtävänkuva ja palkka ovat edelleen epäselvät. Myös koulutuspolku ja etenemismahdollisuudet alan johtotehtäviin tukittiin.

Epäselvän työmarkkinatilanteen ennustetaan aiheuttavan varhaiskasvatukseen suuntautuvien sosionomien opiskelijamäärien romahduksen. Toteutuessaan opiskelijamäärien romahdus syventää entisestään valtakunnallista varhaiskasvatuksen työvoimapulaa, jonka yhdeksi tärkeäksi ratkaisuksi arvioitiin varhaiskasvatuksen sosionomien koulutusmäärien pysyminen ennallaan.

Kevan mukaan lastenhoitajat ja varhaiskasvatuksen opettajat ovat neljänneksi ja viidenneksi suurin eläköityvä ammattiryhmä Suomessa. Etelä-Savossa eläköityy noin 280 lastenhoitajaa ja varhaiskasvatuksen opettajaa seuraavan 10 vuoden aikana. Kymenlaaksossa eläköityvien määrä on noin 390 henkilöä. Osaajavajeen paikkaajiksi tarvitaan myös varhaiskasvatuksen sosionomeja.

Lainsäädännössä tehtiin virheitä, jotka on korjattava nopeasti. Sosionomien arvostus on palautettava ja varhaiskasvatuksen sosionomeille on luotava tehtävänkuva ja määriteltävä palkkataso.

Varhaiskasvatuksessa on myös tunnistettava osaamiset ja vahvuudet, joita varhaiskasvatuksen sosionomeiksi valmistuneilla on. Varhaiskasvatukseen suuntautunut sosionomi saa koulutuksessa vahvan sosiaalipedagogisen osaamisen varhaiskasvatusosaamisen lisäksi. Vastaavaa osaamista ei tiedeyliopisto tuota.

Lakiin on myös kirjattava 1/3 henkilöstömitoitus, jolloin jokaisessa päiväkotiryhmässä on yksi varhaiskasvatuksen sosionomi. YAMK-tutkinnon suorittaneen pitää voida jatkossakin hakea päiväkodin johtotehtäviin, YAMK-tutkinto on johtamis- ja kehittämisvalmiuksia tuottava maisteritason tutkinto.

Xamk kehittää koulutuksia työelämän tarpeiden mukaisesti, niin myös varhaiskasvatuksen sosionomin koulutuksen kohdalla tehdään. Lisäämme tarvittaessa aloituspaikkoja ja rakennamme muita koulutuspolkuja varhaiskasvatuksen työntekijäpulan helpottamiseksi.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaa ratkottaessa on kiinnitettävä ensi sijassa huomiota lasten etuun. Koulutusten turha ja perusteeton eriarvoistaminen ei aja lasten etua. Lapset ja perheet tarvitsevat ympärilleen ammattilaisia, joilla on monipuolinen osaaminen.

Katri Ryttyläinen-Korhonen, Sari Teittinen, Merja Hautalainen

Ryttyläinen-Korhonen on hyvinvoinnin koulutusalan koulutusalajohtaja, Teittinen sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikön koulutusjohtaja ja Hautalainen sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikön koulutusjohtaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa.