Kouvolan budjettiesitys: Kunnallisvero pysyy nykyisellään, Kouvola-lisä säilyy — tässä tiedotustilaisuuden anti

Kouvolan Sanomat seurasi paikan päällä Kouvolan kaupungin tiedotustilaisuutta ensi vuoden talousarviosta. Tilaisuus on päättynyt. Tässä johtavien viranhaltijoiden kommentit ja näkemykset.

Marita Toikka (vasemmalla), Arja Kumpu ja Ismo Korhonen tiedotustilaisuudessa.

Janne Rönkkö ja Johanna Värjä

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka julkisti keskiviikkoiltapäivänä ensi vuoden talousarvioesityksensä ja taloussuunnitelmansa vuosille 2018—2020.

Toikan esityksen mukaan kunnallisvero säilyy nykyisellään 20,75 prosentissa. Myöskään kiinteistöveroihin ei esitetä muutoksia.

Kaupunginjohtaja esittää, että vuoden 2018 tilikausi päättyy 754 000 euroa miinukselle. Vuonna 2019 tulos olisi jo hieman plussalla.

Kouvolan kaupunginvaltuusto päättää joulukuussa kaupungin ensi vuoden budjetista.

Tässä tiedotustilaisuuden liveseuranta:

Kaupunginjohtaja Marita Toikka:

Yleistilanne: Veroprosentteihin ei ole korotuksia, eikä myöskäään alennuksia. Lievää imagopainetta on laskulla. Olemme hieman keskiarvoa korkeammalla.

Lainakanta tulee kasvamaan reilut 25 miljoonaa euroa. Lainakanta lähes 2 900 euroa per asukas, joka on hieman Suomen keskiarvon alle.

Keskustan kehittäminen ja matkakeskukseen liittyvät liikennejärjestelyt ja vuoden 2019 asuntomessut ovat merkittävimmät elinkeinopoliiittisia investointeja.

Rakennusinvestointeja: Lehtomäen päiväkoti reilu 3 miljoonaa euroa. Kolmen koulun hankesuunnittelu.

Taloudellinen kehitys on kääntymässä positiiviselle uralle, mutta noususuhdanne ei poista talouden rakenteellisia ongelmia.

Elpyminen näkyy Kouvolassa. Rakennemuutoksesta huolimatta ollaan menossa parempaan suuntaan.

Talouden rakenteiden uudistamista on jatkettava. Itse mietin, että budjetin sisällä on kaksi suurta asiaa: työmarkkinatuen kuntaosuus eli sakkomaksut ja toisena henkilöstön hyvinvointi ja poissaolot.

Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell:

Kouvolassa työttömyys väheni 1,2 prosenttia. Mukavaa on se, että pitkäaikaistyöttömyys väheni.

Kuntien omat sopeutumistoimet jatkuvat edelleen. Verotulojen kehitys on vähän heikompaa kuin maassa keskimäärin. Väki on hieman iäkkäämpää kuin muualla ja väestökato on vaivannut.

Tulos on lievästi negatiivinen, -0,8 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen ylijäämä 2018 on arviolta 2,3 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet vähenevät ensi vuonna 1,6 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvaa 241,4 miljoonaan euroon. Yhteensä Kouvolan valtionosuudet vähenevät noin 1,5 miljoonaa ensi vuonna.

Vuosikate: kunnallinen kestävyysvaje on 5—10 miljoonaa euroa.

Jos ei olisi kehittämisinvestointeja, olisimme tasapainoisessa tilanteessa.

Painetta olisi veronkorotukseen, mutta imagollisesti veronlaskuun.

Konsernimenoissa suurin säästöpotentiaali on kiinteistöissä. Kun päästään siihen osaan kiinni, talous helpottuu sitä kautta.

Kaupungin työntekijöiden määrä on vähentynyt vuodessa noin sadalla henkilöllä.

Tekninen johtaja Hannu Tylli:

Tekniikka- ja ympäristöpalveluissa on henkilöstöä yhteensä 673.

Tavoitteet ovat samat kuin tänä vuonna: asiakastyytyväisyyden parantaminen, sairauspoissaolojen aleneminen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, katujen ja puistojen laadun parantaminen.

Uutena kärkihankkeena ehdotetaan Kymijoen rantareitin toteuttamista.

Ydinkeskustassa pääpaino on matkakeskushankkeessa. Asuntomessujen osalta katurakenteet saadaan kuntoon tämän vuoden lopulla.

Ensi vuoden investoinnit ovat yhteensä 32,9 miljoonaa euroa.

Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen:

Kotihoidon tuen Kouvola-lisä säilyy.

Marita Toikka:

Kouluverkkoakin käydään läpi. Palveluverkko on tarkoitus päivittää. Tarkoitus on kehittää palveluita, ei miettiä asiaa niinkään rakennuskannan näkökulmasta.

Tuukka Forsell:

Jos teemme jotakin uutta laadukasta tilalle, nykyistä verkkoa täytyy miettiä ja tarkastella kriittisesti.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka