Kouvolan kuntosalit ja muut sisäliikuntatilat menevät kiinni lauantaista alkaen kahdeksi viikoksi

Aluehallintovirasto sulkee Kymenlaakson virkistyspaikkoja Kymsoten toiveen mukaisesti.

Kuntosalit menevät kiinni Kymenlaaksossa lauantaina. Lumikki Haaja

Joonas Heinonen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) antoi torstaina määräyksen tilojen sulkemisesta Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella. Määräys on voimassa 10.–23.4., ja se ulottuu niin julkisen kuin yksityisen sektorin liikunta- ja virkistystiloihin.

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä suositteli aiemmin tällä viikolla aville sulun mahdollistavan tartuntatautilain 58 g -pykälän ottamista käyttöön.

Suljettavaksi määrätyt tilat on määritelty tartuntatautilaissa. Näissä tiloissa on avin mukaan tyypillisesti korkean tartuntariskin toimintaa – ihmiset oleilevat samassa tilassa pitkiä aikoja ja toiminta on luonteeltaan sellaista, jossa viruksen leviämisen riski on kohonnut.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske lakisääteisten palvelujen, kuten lääkinnällisen kuntoutuksen, toteuttamista.

Sulkupäätös ei lain mukaan koske myöskään ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Tilojen käyttöä yksityiselämän toimintaan ei kuitenkaan suositella.

Aluehallintoviraston päätöksen perusteena on taudin ilmaantuvuuden kasvu sairaanhoitopiirin alueella, epäselvät tartuntaketjut, jäljityksen merkittävä kuormittuminen, erikoissairaanhoidon tarpeen kasvu ja uhka hoitokapasiteetin riittävyyden vaarantumisesta.

Aluehallintovirasto voi tehdä päätöksen, jos kahden viikon ilmaantuvuus on yli 50 tapausta 100 000 henkilöä kohden, jos alueella todetaan heikosti jäljitettäviä tautiryppäitä ja jos alueella on uhka sairaanhoidon ylikuormittumisesta. Päätöksen voi tehdä lain mukaan enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Samalla Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueen vastaavaa sulkumääräystä jatketaan 23.4. asti. Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla on voimassa 14.4. asti vastaavat Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset tilojen sulkemisesta. Tarvetta mahdollisille jatkopäätöksille tarkastellaan parhaillaan alueellisten koronakoordinaatioryhmien kanssa ja asiasta tiedotetaan heti kun se on mahdollista.

10.–23.4.

Suljettavat tilat

Joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

Yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

Tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

Huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka