Kaupungin esitys: Kouvolan uusi uimahalli keskustaan Matkakeskuksen alueelle – "Uimala toimisi Kouvolan käyntikorttina ja julkisivuna"

Matkakeskuksen ja Halkotorin alue sai hyvät pisteet sijainnin, saavutettavuuden ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Kuvituskuva. Katja Juurikko

Joonas Heinonen

Virkistysuimalan ohjausryhmä ehdottaa Kouvolan uuden uimahallin sijainniksi Matkakeskuksen aluetta. Seuraavaksi liikunta- ja kulttuurilauta päättää kantansa uimalan sijainnista 19. toukokuuta.

Ohjausryhmä päätyi esitykseen enemmistön kannattamana.

– Virkistysuimalan sijoittuminen Matkakeskukseen toisi sen suuren joukon saavutettavaksi. Raideliikenteen ja linja-autoliikenteen solmukohta mahdollistaa parhaan mahdollisen julkisen liikenteen hyödyntämisen. Uimala toimisi myös Kouvolan käyntikorttina ja julkisivuna junaliikenteessä matkaaville, liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka sanoo kaupungin tiedotteessa.

Ohjausryhmän ehdotus pohjautuu kevään aikana tehtyyn uimahallin sijaintivaihtoehtojen vertailuun ja ennakkovaikutusten arviointiin sekä tutustumiskäynteihin ja laajasti käytyyn keskusteluun. Ehdotuksessa on huomioitu myös kuntalaisten toiveet painottaen erityisesti paikan saavutettavuutta julkisella liikenteellä.

Jos lautakunta hyväksyy ohjausryhmän esityksen, asia etenee kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallitus tekee oman esityksensä kaupunginvaltuustolle. Lopullisen päätöksen sijainnista tekee valtuusto kesäkuun kokouksessaan.

Matkakeskus pärjäsi hyvin sijainti- ja saavutettavuusvertailuissa

Esityksen pohjana on keväällä tehty sijaintivaihtoehtojen vertailu ja ennakkovaikutusten arviointi. Mukana olivat keskustan Urheilupuisto, Marjoniemi, Halkotori–Matkakeskus, Tervaskangas ja Kuusankosken urheilupuisto.

Sijaintivaihtoehtoja vertailtiin ja pisteytettiin saavutettavuuden, toteutettavuuden, ympäristön, synergiaetujen ja mahdollisten lisäkustannusten osalta. Vertailussa hyödynnettiin myös keväällä 2021 toteutetun asukaskyselyn tuloksia.

Ennakkovaikutusten arvioinnissa paikkoja tarkasteltiin kuntalaisen, lasten ja nuorten, ympäristön, organisaation ja henkilöstön, yritysten toiminnan, tapahtumien sekä kaupunkistrategian näkökulmista. Arviointi ei vaikuttanut pisteytykseen.

Sijaintivertailussa eniten pisteitä saivat Matkakeskus, Marjoniemi, Keskustan urheilupuisto sekä Tervaskangas. Matkakeskuksen alue nousi vahvasti esiin etenkin saavutettavuuden, toteutettavuuden sekä ympäristövaikutuksien suhteen.

Saavutettavuus keskittyi joukkoliikenteeseen, kevyeen liikenteeseen, pysäköintiin ja ajoneuvoliikenteeseen. Matkakeskus ja muut keskustan vaihtoehdot nähtiin sijainteina, joihin voi tulla kävellen tai pyörällä, ja myös lasten ja nuorten pääsevät niihin itsenäisesti. Myös joukkoliikenteen ja henkilöautoilun kannalta sijainti keskustassa arvioitiin edullisimmaksi.

Matkakeskus pärjäsi hyvin myös toteutettavuuden ja ympäristövaikutusten arvioinnissa. Se oli Tervaskankaan ohella paras vaihtoehto toteutettavuuden eli mahdollisten kaavamuutosten, tontin pinta-alan, perustamisolosuhteiden sekä toteutusaikataulun suhteen.

Myös ympäristövaikutuksiltaan eli hiilijalanjäljen, päästöjen ja vaihtoehtoisen energian käytön mahdollisuuden suhteen keskustan sijaintivaihtoehdot nousivat parhaiksi.

Uimahalli on investointisuunnitelmassa 2023–2024

Kaikkiaan Kouvolan uimahalleissa käy vuodessa keskiarvollisesti 59 000 kävijää uimahallia kohden. Uuden uimahallin kävijäodote on 400 000 kävijää vuodessa.

Kuntalaiset myös pitävät uimahallia tärkeänä ja pidettynä palveluna. Tarve nykyaikaiselle uimahallipalvelulle on suuri. Uusi uimahalli myös kasvattaa kävijämääriä ja tuloja sekä tuo vuotuisten ylläpitokustannuksien säästöpotentiaalia.

Uusi uimahalli sisältyy Kouvolan kaupungin investointisuunnitelmaan vuosille 2023–2024. Sen hinta-arvio on 18 miljoonaa euroa. Lisäksi uimahallin hankesuunnitteluun on varattu Tilapalveluiden investointeihin 400 000 euroa.

Uimahallin hankesuunnittelun ja kaavoituksen on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2021 ja rakennussuunnittelun alkuvuonna 2022.

Kouvolan nykyiset uimahallit ovat peruskorjauksen tarpeessa. Niiden kunnostamisen on arvioitu maksavan yhteensä lähes 19 miljoonaa euroa. Viime vuonna kaupunginhallitus päätti, että yhtään Kouvolan nykyistä uimahallia ei suljeta ennen uuden hallin rakentamista.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka