Avi määrää: Kymenlaaksossa on taas huolehdittava turvaväleistä aiempaa paremmin

Keinoista turvavälien pitämiseen on tehtävä kirjallinen suunnitelma.

Kaikissa asiakastiloissa pitää tehdä taas kirjallinen suunnitelma siitä, miten turvavälit on tiloissa mahdollista pitää. Mika Strandén

Tapani Olkku

Kaikissa asiakastiloissa pitää perjantaista lähtien huolehtia Kymenlaaksossa siitä, että turvavälit on niissä asioidessa mahdollista pitää.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto avi palautti voimaan tartuntatautilain pykälän 58 d. Se määrää, että asiakastilojen käytöstä vastaavien toimijoiden pitää varmistaa, että asiakkailla on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiinsa.

Toimijoiden pitää myös tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten lähikontaktit estetään. Keinoja ovat muun muassa asiakasmäärän rajoittaminen, kävijöiden porrastettu osallistuminen tai erilaiset tilajärjestelyt.

Määräys on voimassa 21.5.–15.6.

Lähikontaktiksi määritellään fyysinen kontakti tai alle kahden metrin etäisyydellä oleskelu yli 15 minuutin ajan.

Määräys koskee sisätiloja, joissa on samanaikaisesti yli kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Korkean tartunrariskin tiloissa, kuten sisäliikunta- ja virkistystiloissa, määräystä pitää kuitenkin noudattaa ilman asiakasmäärärajoja.

Ulkotiloissa vastaava osallistujamääräraja on 50.

Määräys ei koske asiakkaiden ja henkilökunnan välistä kontaktia eikä oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilua eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka