Kimolan kanava-alueelle on lisätty opasteita ja tarkennettu kiinnittymiskieltoalueita – Lue vinkit turvalliseen kanavassa kulkemiseen

Kanavassa ei saa ohittaa odotuslaiturissa olevia, vaikka liikennevalo vaihtuisikin.

Kimolan kanava-alueelle on lisätty opasteita ja tarkennettu kiinnittymiskieltoalueita veneilykaudelle 2021. Kouvolan kaupunki muistuttaa tiedotteessaan Kimolan kanavan vesiliikennerajoituksista. Hyödyllisiä ohjeita kanavaliikenteeseen antavat navigoinnin opettaja Ari Vainio Kouvolan Kippareista sekä Mika Lyytikäinen Kuusankosken veneilyseurasta.

Nopeusrajoitukset ja vesiliikennemerkit

Kimolanlahdessa nopeusrajoitus on 15 kilometriä tunnissa, eli 8 solmua. Kanavaosuuden nopeusrajoitus on 9 kilometriä tunnissa, eli 5 solmua. Nopeusrajoituksen alkaminen ilmoitetaan merkillä ja päättyminen ilmaistaan päättymismerkillä.

Kapeikoissa ja kanava-alueella nopeus on rajoitettu vesiliikennemerkeillä sellaiseksi, ettei se häiritse ranta-asustusta, eikä vahingoita esimerkiksi kanavan rakenteita.

Nopeusrajoitusmerkkien lisäksi kanava- ja kapeikkoalueilla on muitakin vesiliikennemerkkejä, jotka kieltävät esimerkiksi aallokon aiheuttamisen, kiinnittymisen ja pysäköinnin. Lisäksi kanavassa liikkuessa on tärkeää noudattaa liikennevaloja.

Ennen odotuslaituria

Odotuslaituri sijaitsee Pyhäjärveltä tullessa oikealla puolella ennen tunnelia, Päijänteen suunnalta tullessa vasemmalla puolella.

Kelluntapukineet, kiinnitysköydet ja lepuuttajat tulisi muistaa laittaa valmiiksi ennen odotuslaituria ja sulutusta.

Odotuslaiturin täyttäminen

Kanavassa ei saa ohittaa odotuslaiturissa olevia, vaikka liikennevalo vaihtuisikin. Odotuslaituri kannattaa täyttää tiiviisti, jotta mahdollisimman monta venekuntaa mahtuu kiinnittymään. Odotuslaiturin täyttäminen aloitetaan sulun puoleisesta päädystä, jolloin seuraavat veneet voivat ajaa helposti laituriin siellä jo olevien taakse.

Ruuhka-aikoina odotuslaiturissa kannattaa käyttää sivukiinnittymistä toisiin aluksiin samaan tapaan kuin sulkualtaassa. Ensimmäisenä laituriin saapuvan tulee käynnistää automaattisulutus vetämällä käynnistysnarusta. Kanavan tunnelia ei saa käyttää odotuslaiturina.

Sulkuun ajaminen

Sulkuun ajetaan saapumisjärjestyksessä, kun ohjausvalo on vaihtunut vihreäksi. Sulkuun tulee ajaa varovasti, jottei veteen tule aallokkoa. Isompien alusten kannattaa ajaa ja kiinnittyä sulkuun ensin, jolloin pienemmät alukset voivat kiinnittyä niihin sivukiinnityksellä.

Kimolan sulussa kiinnitytään sulkualtaan itäpuolella olevaan koko sulun mittaiseen nousujohteeseen. Muulla tavoin kiinnittyminen on kielletty. Köysissä pitää olla vapaa pää, jotta nousujohteesta voi irrottautua veneestä käsin. Aluksessa tulee pysyä sulutuksen aikana turvallisuussyistä.

Irrottautua saa vasta vihreän valon palaessa. Sulusta poistuessa ei saa tehdä aallokkoa tai ohittaa muita.

Ongelmatilanteessa

Ongelma- ja häiriötilanteissa apua saa ohjauskeskuksen numerosta 02 953 44 152. Ohjauskeskus sijaitsee Vääksyn kanavalla. Sulkualueella on kaiuttimet, joiden kautta ohjauskeskus voi antaa ohjeita.

Yleisiä ohjeita ja sääntöjä kanavaliikenteeseen

5 § Vesikulkuneuvon käyttämistä koskevat velvollisuudet. Vesikulkuneuvon käyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille, eikä aiheuta häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle.

12 § Turvallinen kulku ja nopeus. Vesikulkuneuvossa on kulussa ollessa oltava asianmukainen näkö- ja kuulotähystys. Vesikulkuneuvoa on ohjailtava voimassa olevaa nopeusrajoitusta noudattaen ja olosuhteisiin nähden oikein valitulla nopeudella yhteen törmäämisen ja ympäristölle aiheutuvan vahingon välttämiseksi.

14 § Ohittaminen kanavassa on sallittu ainoastaan silloin, kun edellä kulkevan vesikulkuneuvon tai puutavaralautan nopeus on huomattavasti takana kulkevan vesikulkuneuvon suurinta sallittua nopeutta pienempi. Ohittaminen kanavassa on kielletty sulun odotussataman tai sillan kohdalla.

17 § Ankkurointi ja kiinnittäminen kanavilla on sallittu vain merkityillä paikoilla ja tilapäisesti muualla, jos siitä ei aiheudu haittaa eikä vaaraa liikenteelle.

Vesiliikennelaki 2020.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka