Lukijalta: 16 Kouvolan demaria kiistää lukijakirjeessä kunnallisjärjestön yksimielisyyden luottamushenkilövalinnoista – "Kannattaako äänestää, jos äänellä ei ole merkitystä?"

Olemme seuranneet uutisointia ja kirjoittelua Kouvolan Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön päättämistä luottamushenkilövalinnoista kunnallisiin ja ylikunnallisiin toimielimiin.

Me sosiaalidemokraattisen kunnallisjärjestön edustajina ja Pohjois-Kymen demarit ry:n jäseninä haluamme osaltamme tarkentaa 31.7.21 pidetyn kokouksen kulkua, koska kunnallisjärjestön 1.8.21 antama tiedote Kouvolan Sanomille ei mielestämme vastannut kokouksen sisältöä.

Emme tunnista sitä, että kokous olisi ollut yksimielinen.

Luottamustehtävien jako herättää aina keskustelua ja toisinaan myös närää. Tällä kertaa neuvottelujen kulku ja valintaprosessi on koettu erityisen epäloogiseksi ja esitykset tuotiin yhteiseen keskusteluun yllättäen ja aivan liian myöhään. Käytännössä syvemmälle pohdinnalle ja keskustelulle ei jäänyt aikaa.

Mitä mahtaa äänestäjä tästä ajatella?

Kunnallisjärjestön edustajiston kokouksessa keskusteltiin paikkojen jakautumisesta. Erityistä huolta kannettiin alueellisesta kattavuudesta. Myös paikkojen jakautuminen tasaisesti miesten ja naisten välillä on ennalta säädeltyä ja tärkeää.

Äänimäärien oikeutus luottamushenkilöpaikkoihin jäi työryhmän ja edustajiston harkinnan varaan. Emme voineet hyväksyä kunnallisjärjestön esitystä siitä, että kaupunginhallitukseen esitettäisiin sosialidemokraateista rotaatiomallilla kaksi naista ja yksi mies/kaksi vuotta ja kaksi miestä ja yksi nainen/kaksi vuotta.

Esityksemme oli, että kuntavaalien äänestystulosta kunnioitettaisiin jakamalla paikat koko kauden ajaksi suhteessa kaksi naista, yksi mies. Paikalla oli 30 äänivaltaista kunnallisjärjestön edustajaa. Hävisimme äänestyksen äänin 8–22.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Kuntavaalit ovat erityisesti henkilövaalit, mutta kannattaako äänestää, jos äänellä ei ole merkitystä?

Onko niin, että tältä kaikelta eripuraa aiheuttaneelta ja jopa hajaannuksen uhkakuvilta vältyttäisiin esimerkiksi, jos ehdokkaaksi asettuville ja luottamushenkilövalintoja tekeville olisivat etukäteen tiedossa perusteet, miten edetään esityksiin kunnallisjärjestön edustajistolle? Ja millä yhteisesti päätetyillä perusteilla luottamushenkilöpaikat täytetään.

Perusteina voisivat olla sitoutuminen, kiinnostus kyseiseen tehtävään, osaaminen ja vaaleissa saatu äänimäärä. Päämäärinä voisivat olla kokemus ja halu perehtyä sekä uusien ajatusten/ideoiden vuoropuhelu.

Me emme hyväksy kuntavaalien jälkeistä räikeää epäsuhtaa päätöksissä luottamushenkilöpaikoista suhteessa äänimääriin.

Emmi Aalto-Riihiaho, Sami Arola, Reino Grönlund, Henna Hovi, Sanna Jacksen, Päivi Keppo, Päivi Kossila, Kiia Piepponen, Anita Punkkinen, Ritva Lautamatti-Musto, Aija Laurila, Sari Melkko, Ossi Munnukka, Camilla Relander, Verna Sydänmaanlakka, Tomi Vanhalakka

Pohjois-Kymen demareita sekä Kouvolan kunnallisjärjestön edustajia

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka