Valtio lähtee mukaan itärataan – Hallitus hyväksyi hankeyhtiön perustamisen

Tarkkaa päivämäärää Itärata-yhtiön perustamiselle ei vielä ole mahdollisesta muutoksenhausta johtuen.

Joonas Heinonen

Itäradan suunnittelua varten perustettavan hankeyhtiön valmistelu etenee.

Valtioneuvosto päätti torstaina valtuuttaa liikenne- ja viestintäministeriön perustamaan uuden, valtion osittain omistaman Itärata-nimisen osakeyhtiön.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi allekirjoittaa yhtiön perustamissopimuksen ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat ja merkitä valtion puolesta perustettavan osakeyhtiön osakkeet, ministeriö kertoo tiedotteessaan.

Suomen valtio sitoutuu pääomittamaan yhtiötä osakassopimuksen ehtojen mukaisesti enintään 40,29 miljoonalla eurolla.

Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi Lentorata–Porvoo–Kouvola-linjausta koskevaan raidehankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi Itärata-hankeyhtiön perustamista 28. syyskuuta.

Itärata-hankeyhtiö perustetaan kuntien päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan päätyttyä. Mahdollisilla muutoksenhakuprosesseilla voi olla vaikutusta yhtiön perustamisen aikatauluun ja tämän vuoksi tarkkaa perustamispäivää ei voida ilmoittaa.

Perustamisen edellytyksenä on, että Suomen valtion rahoitussitoumus edustaa perustamisvaiheessa enintään 51 prosentin suuruista osuutta rahoitussitoumusten kokonaismäärästä.

Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa, että Kouvola pääomittaa itäradan hankeyhtiötä 4,8 miljoonalla eurolla. Suurimman osuuden kunnista on maksamassa Porvoo, jonka rahoitusosuus on 9,8 miljoonaa. Yhteensä hankeyhtiöön oli lähdössä kesäkuussa 25 kaupunkia tai kuntaa.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka