OAJ:n kysely: Yksittäisillä oppilailla vaikeuksia – opetus sujuu etänä pääosin hyvin

Opettajat ovat pääosin tyytyväisiä etäopetuksen toimimiseen, mutta yksittäisten oppilaiden tavoittaminen on ollut hankalaa. 70 prosenttia peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opettajista kokee, että yksittäisiä oppilaita jää tavoittamattomiin tai heidän tavoittamisensa on epäsäännöllistä, kertoo Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Asia selviää järjestön teettämästä kyselystä, johon vastasi yli 5 500 opettajaa.

– Valtaosa oppijoista tavoitetaan hyvin. Vaikeudet koskevat yksittäisiä oppijoita. Heikosti tavoitettavia oppijoita on järkevää tavoitella täsmätoimin. On pikaisesti pohdittava, miten juuri heitä voidaan tukea tehokkaammin, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa normaalioloissa lähiopetuksessakin on oppilaita, joita ei tavoiteta säännöllisesti.

– On lintsausta, tai koteihin tehtäviin yhteydenottoihin ei reagoida. Tämä valitettava tilanne ei ole poikkeusolojen luoma, Luukkainen toteaa.

Tavoittamisongelmilla on OAJ:n mukaan yhteyttä myös puutteellisiin etäopetuksen opetusvälineisiin. Perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa joka viides opettaja kertoi, etteivät välineet mahdollista reaaliaikaista etäopetusta.

Poikkeusjärjestelyihin tyytyväisiä 70 prosenttia

Opetuksen poikkeusjärjestelyt toimivat kokonaisuutena hyvin, arvioi noin 70 prosenttia kyselyyn vastanneista opettajista. Verkko-opetusta jo aiemmin toteuttaneissa korkeakouluissa opettajien kokemukset etäopetuksesta olivat vieläkin myönteisemmät.

Ammatillisten oppilaitosten opettajat sen sijaan eivät pitäneet poikkeusolojen opetusjärjestelyjä yhtä sujuvina. Pahimmalta tilanne näyttää vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, joissa opetusta on jouduttu perumaankin.

Kolme neljäsosaa opettajista uskoo, että vaikutus voi olla positiivinen yksittäiselle oppilaalle. Joka kuudes opettaja sen sijaan katsoo, että vaikutus on myönteinen jopa suurelle osalle oppijoista.

Opettajien työmäärä on kasvanut

Opettajat olivat havainneet positiivisia kokemuksia etäopiskelusta esimerkiksi oppilailla, joilla on ollut keskittymisvaikeuksia, aistiyliherkkyyttä tai kouluahdistusta. Myös aiemmin koulukiusaamista kokeneet olivat kertoneet etäkoulun myönteisistä vaikutuksista. Tosin myös uudenlaista verkkokiusaamista on ollut näkyvissä.

Kysely osoitti, että opettajien työmäärä on kasvanut erityisesti peruskoulussa ja lukiossa, joiden opettajista joka viides arvioi työssäjaksamisensa heikoksi. Hyväksi sen koki vain alle puolet kaikista vastanneista opettajista. Oma osaaminen poikkeustilanteessa arvioitiin pääosin riittäväksi.

Kysely tehtiin OAJ:n jäsenille sähköpostikyselynä 2.–15. huhtikuuta. Se suunnattiin peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajille, rehtoreille ja esimiehille.

OAJ on selvittänyt lisäksi erillisellä kyselyllä, miten arki sujuu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Nämä tulokset julkaistaan ensi maanantaina.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka