Työryhmä nostaisi suostumuksen puutteen raiskauksen tunnusmerkiksi

Raiskausrikokset tulisi muuttaa suostumusperusteisiksi, ehdottaa seksuaalirikoksia koskevaa lainsäädännön uudistamista pohtinut työryhmä. Lainsäädännön muutostarpeita kartoittanut ryhmä lisäisi raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi sukupuoliyhteydessä olemisen sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Tämä voi ilmetä esimerkiksi sanoin, ilmein, elein tai muun toiminnan perusteella.

Tällä hetkellä raiskaus tulkitaan lain mukaan pakottamiseksi sukupuoliyhteyteen väkivalloin tai sillä uhkaamalla. Raiskauksesta voidaan kuitenkin tuomita myös, jos käyttää hyväkseen toisen tiedottomuutta, sairautta, vammaisuutta, pelkoa tai muuta avuttomuutta.

Suostusmuperusteisuutta on ajettu myös yli 55 000 nimeä keränneellä kansalaisaloitteella, joka vietiin eduskuntaan viime vuoden kesäkuussa. Aloite ei suoraan johtanut muutoksiin, mutta hallitus on sopinut tekevänsä raiskauslain kokonaisuudistuksen.

Työryhmän ehdotukset lähetetään seuraavaksi laajalle lausuntokierrokselle, jonka jälkeen hallitus päättää lakiesityksensä sisällöstä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus on hänen ministeriössään hallituskauden merkittävimpiä uudistuksia. Lausuntokierros kestää syksyyn, ja lakiesitys on hänen mukaansa tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä.

– Rikoksen uhrin asemaa on parannettava ja sääntelyä saatettava paremmin nykykäsityksiä vastaavaksi. Raiskausrikoksen muuttaminen suostumusperusteiseksi on tässä erittäin keskeistä, Henriksson sanoi.

Seksuaalirikokset ovat hänen mukaansa rikoksista vakavimpia. Ne loukkaavat intiimeintä osaa ihmisen koskemattomuudesta ja aiheuttavat fyysistä ja henkistä kärsimystä.

– Seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu jokaiselle, eikä siitä voi tinkiä missään olosuhteissa, Henriksson sanoi. Ei tarkoittaa aina ei, hän myös muistutti.

Työryhmä ehdottaa myös muita keskeisiä muutoksia. Uudeksi rikosnimikkeeksi tulisi seksuaalinen kajoaminen, joka koskisi muita vakavia tekoja kuin sukupuoliyhteyttä.

Rangaistus seksuaalisessa kajoamisesta olisi 4 kuukaudesta 4 vuoteen vankeutta, mikä on ankarampi kuin nykyisen pakottamisen rangaistusasteikko.

Seksuaalisen kuvan levittäminen rangaistavaksi

Seksuaalisen ahdistelun rangaistavuutta esitetään laajennettavaksi. Työryhmän mukaan rangaistavaa tulisi olla myös tekojen lisäksi myös sanallinen ahdistelu, viestin tai kuvan esittely, kuvan ottaminen toisesta tai itsensä paljastaminen. Edellytyksenä työryhmän mukaan olisi, että teko rinnastuu vakavuudeltaan kosketteluun.

Lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakosin mukaan tarkoituksena ei ole puuttua rikosoikeudella tulkinnanvaraisuuksiin, vaan vakavampiin ahdistelutekoihin.

– On tällainen ilmiö, jossa lähetellään hyvin karskeja kuvia toisen sähköpostiin. Muun muassa tällaiseen ilmiöön voitaisiin puuttua tunnusmerkistön laajentamisella, Kiriakos kertoi.

Tapahtunutta on hänen mukaansa tarkoitus arvioida objektiivisesti, eikä tekijän käsitys ratkaise.

Seksuaalinen ahdistelu säädettiin rangaistavaksi vuonna 2014. Tuolloin tunnusmerkistö rajattiin vain kosketteluun.

Seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen säädettäisiin rangaistavaksi. Työryhmän mukaan säännös koskisi seksuaalisen kuvan tai videon esittämistä ja levittämistä ilman kuvassa esiintyvän henkilön lupaa. Tällä hetkellä tekoja arvioidaan kunnianloukkauksena tai yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä.

Työryhmä ehdottaa lisäksi, että alle 16-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat säännökset erotettaisiin aikuisia koskevista säännöksistä. Alle 12-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot olisivat rangaistavia lapsenraiskauksena tai seksuaalisena kajoamisena lapseen. Lapsen vapaaehtoisuutta ei arvioitaisi. Vähimmäisrangaistus nousisi yhdestä vuodesta kahteen vuoteen vankeutta.

Raiskauksesta kannattaa ilmoittaa, vaikka ei olisi merkkejä väkivallasta

Seksuaalirikoslainsäädännön uudistustarpeesta on puhuttu jo pitkään. Kokonaisuutta on viimeksi arvioitu 1990-luvun lopussa eli yli 20 vuotta sitten.

– Me too -liike on osaltaan vaikuttanut asenteisiin ja nostanut kysymyksiä keskusteluun ja pinnalle ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, Henriksson sanoi.

Naiset ja tytöt voivat nyt hänen mukaansa ajatella, että raiskauksesta kannattaa ilmoittaa, vaikka ulkoisia väkivallan merkkejä ei olisikaan.

Mainos: Punos Mobile

Mainos: Punos Mobile

Koodarin koti on Kouvolassa

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka