Suomalaiset antaisivat EU:lle lisää valtaa koronakriisien kaltaisissa tilanteissa – mutta rahaa ei tipu

Kaikissa EU-maissa suurempaa toimivaltaa kannatti kaksi kolmesta. AFP / LEHTIKUVA

Nina Törnudd / STT

Suurin osa suomalaisista haluaa, että EU saisi suuremmat toimivaltuudet toimia koronapandemian kaltaisissa kriiseissä. EU-parlamentin tilaamassa kyselyssä tätä mieltä oli 57 prosenttia suomalaisista vastaajista. Suomalaiset eivät kuitenkaan halua lisätä EU:n rahoitusta tällä perusteella. Vastanneista 42 prosenttia vastusti, 38 prosenttia kannatti.

Kaikissa EU-maissa suurempaa toimivaltaa kannatti kaksi kolmesta. Reilu puolet, 54 prosenttia, kannatti myös lisärahoitusta.

Kantarin tekemään kyselyyn vastasi liki 25 000 ihmistä 27 EU-maassa, joista reilu tuhat Suomessa. Kyseessä on EU-parlamentin kolmas koronapandemian aikaista mielipideilmastoa kartoittava kysely.

Suomalaiset toiveikkaita, mutta turhautuneita

Kyselyssä selvitettiin myös näkemyksiä siitä, minkälaisia vaikutuksia koronakriisi on saanut omaan talouteen. Suomalaiset näyttävät vastausten perusteella selviytyneen paremmin kuin eurooppalaiset naapurinsa. Suomalaisista vain 21 prosenttia sanoi, että kriisi on vaikuttanut heidän toimeentuloonsa, kun koko EU:n tasolla osuus oli 39 prosenttia.

Suomalaisista 41 prosenttia ei odottanut kriisin vaikuttavan omaan talouteensa mitenkään. Muualla EU:ssa tätä mieltä oli vain 27 prosenttia.

Tunteista ja tunnelmista kysyttäessä sekä suomalaiset että muut eurooppalaiset nostivat päällimmäiseksi epävarmuuden tunteen. Suomalaiset olivat hiukan toiveikkaampia kuin muut, mutta kokivat selvästi enemmän turhautumista.

Toisaalta suomalaiset kokivat selvästi muita harvemmin avuttomuuden tai pelon tunteita. Luottamusta koettiin enemmän, vihaa selvästi vähemmän.

Oikeusvaltiovaatimus saa kannatusta

Suomalaiset pitävät kyselyn perusteella tiukasti kiinni siitä, että EU-rahoitus on syytä kytkeä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen. Suomalaisista vastaajista lähes 80 prosenttia kannatti ajatusta, ja suurin osa heistä sanoi kannattavansa ajatusta ehdottomasti.

Yleisesti näkemykset EU:sta ovat muuttuneet myönteisemmiksi verrattuna kevääseen. Suomalaisista 45 prosenttia näki EU:n myönteisenä asiana, 22 prosenttia kielteisenä. 29 prosenttia otti neutraalin kannan.

Koko EU:ssa unioniin suhtautui myönteisesti 41 prosenttia vastaajista.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka