Luonnonsuojelualueet auttavat pohjoisia lintulajeja kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan, käy ilmi tutkimuksesta

Pikkuvarpunen pesäpöntön suulla Ruutinkosken luonnonsuojelualueella Helsingissä toukokuussa. Emmi Korhonen / LEHTIKUVA

Paavali Pastila / STT

Luonnonsuojelualueet ehkäisevät tehokkaasti ilmaston lämpenemisestä aiheutuvaa pohjoisten lintulajien vähenemistä Suomessa, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Luonnonsuojelualueilla vuosina 1980–2015 tehdyn tutkimuksen mukaan lintuyhteisö muuttui Keski- ja Pohjois-Suomessa sitä vähemmän, mitä enemmän ympäröivästä maa-alasta oli suojeltua.

Keski-Suomessa 13 prosenttia suojeltua maapinta-alaa sadan kilometrin säteellä riitti estämään lintulajien vähenemistä ja torjumaan samalla eteläisten lajien levittäytymistä. Pohjois-Suomessa vastaavaan tarvittiin 45 prosenttia maa-alasta.

Tutkimuksessa käytettiin lintuharrastajien keräämiä tietoja lintujen parimääristä.

– Tulokset osoittavat, että kattavassa suojelualueverkostossa lintuyhteisöt pystyvät paremmin vastustamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Suojelualueita lisäämällä voidaan siis ehkäistä ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia etenkin pohjoisiin lintulajeihin, kertoo tutkijatohtori Petteri Lehikoinen Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta.

Ilmaston lämpenemisen yksi seuraus on lajien levinneisyysalueiden siirtyminen kohti viileämpiä alueita. Jäämeri rajoittaa kuitenkin pohjoisen lintujen mahdollisuuksia vetäytyä yhä pohjoisemmaksi.

Suojelualueet ovat harvassa etelässä

Lehikoinen muistuttaa, että Keski-Suomessa muutoksen pysäyttämiseen tarvittavan maapinta-alan osuus on selvästi alle kansainvälisten tavoitteiden. EU:n uuden biodiversiteettistrategian mukaan suojellun maa-alan tulee kattaa 30 prosenttia, mutta Suomessa suojelualueiden osuus on alle puolet tästä.

Tutkimus ei löytänyt Etelä-Suomessa samaa yhteyttä suojelualueiden laajuuden ja lintuyhteisön välillä.

– Etelä-Suomen suojelualueiden osuus maapinta-alasta on alle viisi prosenttia eli hyvin alhainen verrattuna Keski- ja Pohjois-Suomeen. Etelä-Suomessa suojelualueverkosto voi olla liian harva, jotta se auttaisi lintuyhteisöjä vastustamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia, Lehikoinen toteaa.

Tutkimus on tehty Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ja Luonnontieteellisen keskusmuseo Luomuksen, Metsähallituksen Luontopalvelujen, Suomen ympäristökeskus sekä Luonnon- ja riistanhoitosäätiön yhteistyönä.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka