Tällaisia summia suomalaiset ovat saaneet säästöön korona-aikana – "Sijoitusten hyvät tuotot ovat tehneet suomalaisista varakkaampia kuin koskaan"

Lähitapiolan teettämän kyselyn mukaan suomalaisten oma talous näyttää pysyneen enimmäkseen entisellään koronapandemian aikana. Katja Juurikko
Emmi Julkunen

Emmi Julkunen

Vakuutusyhtiö LähiTapiolan teettämän kyselyn mukaan suomalaisten oma talous näyttää pysyneen enimmäkseen entisellään koronapandemian aikana.

Kyselyssä 49 prosenttia 1018 vastaajasta kertoi, että heidän oman talouden budjettinsa on pysynyt kutakuinkin tasapainossa rajoitusajoista huolimatta.

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan suomalaiskotitalouksien säästämisaste on noussut jo viisi neljännestä peräkkäin. Säästämisaste oli nousussa jo ennen koronaa. Kyselyn perusteella säästäminen on onnistunut enemmän kuin joka kolmannelta (38 %).

– Kotitalouksien säästäminen on noussut niin kuin tavallista kriiseissä, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro sanoi.

– Kyselyn tulokset voi summata siten, että vain neljälle kymmenestä kotitaloudesta on kertynyt epidemian aikana merkittäviä säästöjä, mutta vastapainoksi joka kymmenes kotitalous on joutunut purkamaan säästöjään tai velkaantumaan.

Puolella kotitalouksista tulot ja menot ovat olleet sunnilleen tasapainossa koronan aikana.

– Tähän ryhmään voivat kuulua niitä, joilla työtulot ovat säilyneet, mutta menot ohjautuneet rajoitteisen kulutuksen (palvelut, kuten ravitsemus ja matkustus) sijaan esimerkiksi kodin kehittämiseen, tai niitä, jotka ovat onnistuneet tinkimään menoistaan työtulojen pienentyessä.

Osa on joutunut elämään yli varojensa johtuen työttömyydestä, lomautuksista tai muista vaikeuksista harjoittaa elinkeinotoimintaa.

Kyselyssä yhdeksän prosenttia vastanneista sanoi eläneensä yli tulojensa korona-aikana. Keskimäärin ylitystä on kertynyt 3 500 euroa. Säästövaikeuksia on ollut erityisesti koti-isillä ja -äideillä, yrittäjillä sekä opiskelijoilla.

Säästöön tuhansia euroja

Säästöjään kasvattaneilla arviot kertyneistä summista vaihtelevat suuresti. Pienimmän säästöt olivat sata euroa ja suurimmillaan satoja tuhansia euroja.

Keskimäärin kyselyn säästäjillä kertynyt säästösumma oli yli kahdeksantuhatta euroa.

Kaikista koronan aikana säästämään onnistuneista joka kuudennelle oli kertynyt yli kymppitonni. Suurituloisista säästäjistä (yli 85 000 bruttovuositulot) joka kolmas oli säästämisen ansiosta yli kymppitonnin rikkaampi.

– Lisäksi sijoitusten hyvät tuotot ovat tehneet suomalaisista varakkaampia kuin koskaan, Nummiaro kertoi.

Hyvin toimeentulevilla säästetyt summat ovat selvästi muita suuremmat. Pienillä tulotasoilla on pystytty säästämään noin parituhatta euroa.

Kyselyn säästäjistä kuitenkin valtaosa arvioi, että he tulevat siirtämään kertyneet säästönsä sijoituksiin tai makuuttavat säästöjään pankkitilillä. Suomen Pankin mukaan suomalaiskotitalouksien talletuskanta on kasvanut jo yli sataan miljardiin euroon.

Mutta mitä kotitaloudet aikovat tehdä kertyneillä säästöillä? Suurin osa (44% vastaajista) sanoi siirtävänsä säästöjä rahastoihin, osakkeisiin tai muihin sijoituskohteisiin. He pitivät säästöjään pitkäjänteisinä ja halusivat niille myös tuottoja.

Toiseksi yleisin vastaus (42%) oli säästöjen kuluttaminen tämän tai ensi vuoden aikana. Pienentynyt kulutus on padonnut kulutustarpeita, jotka voidaan purkaa rokotteen ja kertyneiden säästöjen voimalla. Kolmanneksi yleisin vastaus (39%) oli pitää säästöt talletuksissa.

– Kokonaisuudessaan näyttää siltä, että kotitaloudet eivät ole heittäytymässä kulutusjuhliin, vaan aikovat panostaa sijoittamiseen ja oman talouden vakauteen, Nummiaro pohti.

LähiTapiolan kyselyn toteutti Kantar TNS. Kyselyyn vastasi 1018 suomalaista ja se toteutettiin välillä 8.-15.5.2021.

Kyselyn tilastollinen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka