Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Hallituksen esitysluonnos: Opintolainahyvitystä voisi saada osissa Itä- ja Pohjois-Suomea melkein 9 000 euroa

Alueellista opintolainahyvitystä voisi hallituksen esitysluonnoksen mukaan saada enintään 8 800 euroa.

Kokeilu toteutettaisiin 25 kunnassa Pohjois- ja Itä-Suomessa vuosina 2023–2026. Kokeilukuntia olisi Kainuun, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnista.

Hallitusneuvos Antti Randellin mukaan kyseisiä kuntia ehdotettiin kokeilualueeksi Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskuksen tekemässä esiselvityksessä.

– Toisaalta ne ovat kuntia, joissa on pulaa korkeakoulutetusta työvoimasta, ja toisaalta siellä on riittävä työpaikkapotentiaali, jotta kokeilu mahdollistuu, Randell kertoo STT:lle.

Kela valitsisi valmistuneista satunnaisotannalla kokeiluryhmän

Esityksen mukaan kokeilun kohdejoukkoon kuuluisivat vuonna 2023 ylemmän korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa tai vastaavan tutkinnon ulkomailla suorittaneet, jotka ovat saaneet tutkinnon suorittamisen aikana opintotukea.

Kohdejoukkoon kuuluisivat myös vuonna 2023 alemman korkeakoulututkinnon Suomessa tai vastaavan tutkinnon ulkomailla suorittaneet, jotka on otettu suorittamaan pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa ja jotka ovat saaneet tutkinnon suorittamisen aikana opintotukea.

Kohdejoukkoon kuuluvista Kela valitsisi satunnaisotannalla puolet varsinaiseen kokeiluryhmään. Loput kohdejoukkoon kuuluvista muodostaisivat kokeilun verrokkiryhmän. Näin saataisiin esitysluonnoksen mukaan tietoa siitä, miten alueellinen opintolainahyvitys vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen ja asuinpaikan valintaan.

Kela myöntäisi alueellisen opintolainahyvityksen niille kokeiluryhmään valituille henkilöille, joilla on opintolainaa, jotka ovat asuneet vähintään 12 kuukautta kokeilualueella ja jotka täyttävät ehdotetun lain mukaisen työskentelyehdon.

– Ajatuksena on se, että valmistunut henkilö saa mahdollisimman nopeasti valmistumisensa jälkeen tietää, onko hän mukana kokeilussa vai ei, hallitusneuvos kertoo.

Randellin mukaan hyvitystä voidaan myöntää enintään kolmessa erässä, ja aina ennen kunkin erän hakemista asumisehdon tulee olla täyttynyt.

Alueellisen opintolainahyvityksen myöntämiseksi edellytetään henkilön olevan työ-, virka- tai muussa palvelussuhteessa tai toimivan yrittäjänä kokeilun aikana. Työskentelyä ei edellytettäisi kokeilualueella. Hallitusneuvoksen mukaan esimerkiksi etätöiden tekeminen kokeilukuntien alueelta toiseen kuntaan on mahdollista, sillä esitysluonnoksessa ei ole rajattu sitä, missä työpaikan täytyy fyysisesti sijaita.

– Keskeinen tavoite ja tarkoitus tällä kokeilullahan on saada nimenomaan tutkittua tietoa siitä, että kannustaako tämän tyyppinen etuus ja alueellisesti määräytyvä opintolainahyvitys ylipäätään muuttamaan sinne alueelle, koska meillä ei sellaista tietoa ole, Randell kertoo.

Hintalappu valtiolle noin kuusi miljoonaa

Esitysluonnoksessa ehdotetaan varattavaksi kuuden miljoonan euron kolmivuotinen siirtomääräraha alueellisten hyvitysten ja kokeilun toimeenpanokustannusten maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa on luonnoksen mukaan varauduttu siihen, että alueellisen opintolainahyvityksen seurauksena kokeilualueelle muuttavien tai sinne jäävien määrä kolminkertaistuisi nykyisestä. Tällöin määrärahatarpeeksi tulisi 5,4 miljoonaa euroa ja alueellisen opintolainahyvityksen saajien määräksi noin 672 henkilöä.

Viime viikolla hallitus esitteli talousarvioesityksen ensi vuodelle ja kertoi, että budjetissa varaudutaan käynnistämään alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta sekä muutettavaksi väliaikaisesti tuloverolakia. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Luonnos lähti lausunnolle tänään.